13 02 2017

W pasie P-13 z komory K-10, na poziomie 1160 m, w polu RU-XIX/2, zaistniał samoistny wstrząs górotworu o energii E=1,2x107J, który spowodował tąpnięcie. Z zagrożonego rejonu wycofało się samodzielnie 8 pracowników. Jedna osoba doznała lekkich obrażeń ciała. Skutki wstrząsu to urobienie na głębokość do 1,0 m naroży i ociosów filarów wycinanych z pasa P-13 od komory K-22 do komory K-26, obsypanie ociosów i naroży filarów wycinanych z pasa P-14a od komory K-18 do komory K-21 oraz ociosu w komorze K-20 między pasami P-13a i P14a.

do góry