13 03 2015

 Wyższy Urząd Górniczy

 Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia  23   marca 2015 r.

 

 

I N F O R M A C J A Nr 13/2015/EW

 o wypadku lekkim (uraz oka), zaistniałym w dniu 13.03.2015 r., o godz. 1511, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, któremu uległ górnik-operator,
lat 40, pracujący w górnictwie 12 lat.

 

Do wypadku lekkiego doszło w upadowej D-01c/1 przy przecince nr 1, w polu D1-filar oddziału górniczego G-51, na poziomie 930 m, podczas wykonywania obudowy kotwowej.

W miejscu wypadku wyrobisko miało wysokość od 2,05 m do 2,2 m, a szerokość od 6,1 m do 6,5 m. Strop upadowej D-0c/1 zabezpieczany był obudową kotwową (ekspansywną) o długości żerdzi 1,6 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Spąg upadowej D-0c/1 wznosił się od przecinki nr 1 w kierunku czoła przodka pod kątem 2°.

W dniu 13.03.2015 r. na zmianie II Wielozmianowego Systemu Pracy (WSP), trwającej od godz. 1230 do godz. 1830, w oddziale górniczym G-51 wykonywano obudowę kotwową w upadowej D-0c/1 przy użyciu samojezdnego wozu kotwiącego typu Roof Master 1.7 o numerze zakładowym 229. Nadzór nad robotami sprawował sztygar górniczy z oddziału G-51. Podczas ręcznej obrywki stropu ze stanowiska obsługi układu roboczego kotwiarki, ok. godz. 1511 górnik-operator (z oddziału C50E) potrącił wystający koniec klucza M30 dokrętaka kotwi, o długości całkowitej ok. 0,46 m, znajdującego się przy rozdzielaczu roboczym, który drugim końcem uderzył poszkodowanego w okolice prawego oka. Poszkodowany telefonicznie powiadomił o wypadku sztygara mechanicznego z oddziału C-50E, który zawiadomił o wypadku dyspozytora.
Po udzieleniu pomocy w punkcie pomocy medycznej, został odwieziony zakładowym transportem medycznym do Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. Według wydanej opinii lekarskiej poszkodowany doznał: „urazu rogówki oka prawego oraz okolicy oczodołu, erozji rogówki bez perforacji, rana powieki górnej opatrzona szwami”. Zalecono ponowną kontrolę okulistyczną w dniu 14.03.2015 r. 

O wypadku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony w dniu 13.03.2015 r. o godz. 1640.

Przyczyną wypadku lekkiego było uderzenie poszkodowanego w okolice prawego oczodołu kluczem M30 dokrętaka kotwi.

W związku z zaistniałym wypadkiem, nie zachodziła konieczność wydania decyzji przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry