godło Polski
PL EN

13.06.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 21.06.2013 r.

I N F O R M A C J A 29/2013/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 13.06.2013 r., o godzinie 630 w PKW S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie, któremu uległ górnik przodowy firmy LINTER Mining Sp. z o.o., z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, lat 47, zatrudniony w górnictwie 21 lat.

Wypadek zaistniał w diagonali XVI w pokładzie 209 na poziomie 500 m. W stropie pokładu 209 o miąższości 3,9 – 4,1 m i nachyleniu 5 - 9,5o, zalegał pakiet piaskowców różnoziarnistych o miąższości do 22 m, natomiast w spągu łupek ilasty o grubości do 0,7 m i pakiet piaskowców. Wyrobisko drążono w warunkach I stopnia zagrożenia tąpaniami, z użyciem kombajnu chodnikowego typu R-130 osiągając do dnia 13.06.2013 r. postęp 687 m. Diagonalę wykonywaną między innymi w obudowie typu ŁPP9/V32/4/AIo, w rozstawie co 0,75 m i 1,0 m, przewietrzano przy pomocy wentylacji odrębnej ssącej. Odrzwia stawiano na stopach podporowych i stabilizowano rozporami dwustronnego działania we wzajemnej odległości do 1,2 m. Opinkę stropu i ociosów stanowiły siatki okładzinowe łańcuchowo węzłowe. Wyrobisko drążono z utrzymaniem w stropie warstwy węgla o grubości do 0,3 m, mającej tendencję do licznych odspojeń od zawilgoconego piaskowca.

W dniu 12.06.2013 r. na zmianie nocnej rozpoczynającej się o godzinie 2400, sztygar zmianowy skierował dziewięcioosobową brygadę oddziału LINTER Mining do diagonali XVI w pokładzie 209, w celu kontynuacji drążenia. Do drążenia przystąpiono, pomimo, że na długości 7 odrzwi od czoła przodka nad obudową występowały pustki na szerokość wyrobiska i o wysokości od 0,2 do 0,7 m, rozpory dwustronnego działania w strefie przyprzodkowej były niedokręcone, a obudowa posadowiona była bez wymaganych stóp podporowych na miejscami rozkruszonym węglu. Do końca zmiany wykonano 1,5 m wyrobiska, stawiając dwa kompletne odrzwia obudowy chodnikowej. W dniu 13.06.2013 r., około godziny 630, przodowy brygady przodkowej, stojąc na pomoście roboczym zabudowanym na wysięgniku organu kombajnowego, uzupełniał wykładkę stropu nad ostatnio zabudowanymi odrzwiami. W trakcie gdy wykonywał te czynności nastąpiło odspojenie bryły węgla o wymiarach 1,8 x 0,8 x 0,6 m z części przystropowej czoła przodka, która opadając uderzyła poszkodowanego w prawe podudzie. Przebywający w pobliżu współpracownicy udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy i na noszach wytransportowali go na powierzchnię, gdzie lekarz o godzinie 900 stwierdził uraz stopy nogi prawej. W szpitalu w Jaworznie, o godzinie 1330 stwierdzono, że poszkodowany doznał urazu zmiażdżeniowego stopy i dolnej części podudzia prawego.

Przyczyną wypadku było: uderzenie górnika stojącego na pomoście kombajnowym w prawą nogę, odspojoną od części przystropowej czoła przodka bryłą węgla.

W związku z zaistniałym wypadkiem ciężkim, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:
Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej dalszego drążenia diagonali XVI w pokładzie 209 na poziomie 500 m, do czasu:

  1. zapewnienia odpowiedniej stabilności i podporności obudowy poprzez:
    • wypełnienie pustych przestrzeni pomiędzy łukami stropnicowymi obudowy chodnikowej a wyłomem, na długości ok. 6m od czoła przodka,
    • dokręcenia luźnych rozpór pomiędzy odrzwiami na powyższym odcinku,
    • odpowiednie posadowienie odrzwi obudowy, zabudowanych na skruszonym urobku i bez wymaganych projektem technicznym stóp podporowych, na długości 6 m od czoła przodka,
  2. doprowadzenia do prawidłowego stanu uszkodzonego pomostu kombajnowego,
  3. zweryfikowania projektu technicznego w zakresie technologii robót, w odniesieniu do sposobu drążenia, przewidującego utrzymywanie w stropie wyrobiska warstwy węgla o grubości do 0,3 m, mającej tendencje do odspajania się od zawodnionego stropu utworzonego z piaskowca,
  4. przeprowadzenia odbioru technicznego przez komisję w składzie ustalonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego i wyrażeniu przez niego zgody na dalsze drążenie.

Informacje opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry