13 06 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

GOW-8/gem-402/2015

                                                                                                                                                                                                                                                      Katowice, dnia 19 czerwca 2015 r.

 

 I N F O R M A C J A   Nr 8/2015 śm./EW

 w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 13 czerwca 2015 r. o godz. 1245  w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej, któremu uległ pracownik firmy P.W.  BUDOTECHNIKA w Sosnowcu, lat 37.

 

Na terenie zakładu górniczego KWK „Halemba-Wirek” nieobudowana estakada komunikacyjno-technologiczna łączyła budynek płuczki GII z odmulnikami Dorra. Estakada wykonana została w konstrukcji stalowej z 2 ciągów. Estakada ciągu nr 2 o szerokości 4,3 m, wykonana została na wysokości od 9,4 m do 13,2 m nad poziomem gruntu. Przęsła estakady tworzyły belki ażurowe o wysokości 600mm wykonane z dwuteownika i posadowione na słupach podporowych. Przęsła połączone były belkami pomostowymi wykonanymi z dwuteownika, na których spoczywały prowadnice z kątownika, na których ułożone były przyspawane kraty pomostowe typu „Mostostal” o wymiarach 1 m x 1 m, stanowiące piesze ciągi komunikacyjne. W osi ciągu komunikacyjnego, na konstrukcji wsporczej wykonanej z dwuteownika, zabudowanych zostało 14 rurociągów technologicznych pomiędzy budynkiem płuczki GII a odmulnikami Dorra. Po obu stronach wzdłuż pieszych ciągów komunikacyjnych na drabinkach poprowadzone były kable elektroenergetyczne.

W marcu 2014 roku rozpoczęto prace remontowe estakady komunikacyjno – technologicznej z płuczki GII do odmulników Dorra, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Kompanią Węglową S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek”, a konsorcjum firm z Sosnowca: BUDO-MAT P.P.U.H., P.R.B. SILESIA sp. z o.o. oraz P.W.  BUDOTECHNIKA.

W dniu 13 czerwca 2015 r. na zmianie „A”, brygadzista firmy P.W.  BUDOTECHNIKA skierował 3 pracowników, w tym przodowego i spawacza do prac związanych z remontem ciągu nr 2 estakady komunikacyjno-technologicznej. Zadaniem tych pracowników była wymiana krat pomostowych pieszego ciągu komunikacyjnego po stronie wschodniej estakady. Prace te polegały na demontażu starych skorodowanych krat i układaniu w to miejsce krat typu „Mostostal”, które spawano do prowadnic. Do godziny 1100, wymieniono 6 krat, zdemontowano kolejną 7 kratę oraz ułożony obok fragment kraty o szerokości około 0,15 m. Pracownicy ułożyli na odsłoniętej przestrzeni ciągu pieszego o wymiarach 1,0 m x 0,94 m kratę, którą nie przyspawali do prowadnic. W tym miejscu ciąg pieszy estakady znajdował się na wysokości około 12,0 m na poziomem gruntu. Około godziny 1245 przodowy, który nie miał ubranych szelek bezpieczeństwa spadł razem z nie przyspawaną kratą z estakady. Leżącego na plecach poszkodowanego zauważył brygadzista, który przechodził około 30 m od tego miejsca. Wezwany lekarz stwierdził uraz wielonarządowy, po czym poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. O godzinie 1900 lekarz w szpitalu stwierdził zgon poszkodowanego.

Przyczyną wypadku śmiertelnego był upadek niezabezpieczonego szelkami bezpieczeństwa przodowego z estakady komunikacyjno-technologicznej o wysokości 12 m.

W wyniku przeprowadzonych oględzin miejsca wypadku śmiertelnego Dyrektor OUG w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia robót remontowych estakady komunikacyjno – technologicznej z płuczki GII do odmulników Dorra, do czasu ustalenia szczegółowych zasad zabezpieczania pracowników przed zagrożeniem upadkiem z wysokości z uwzględnieniem specyfiki remontowanego obiektu budowlanego.

Ustalenia te uwzględnić należy w zweryfikowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonym dla robót budowlanych, związanych z remontem estakady komunikacyjno – technologicznej z płuczki GII do odmulników Dorra.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

 

do góry