13 06 2018

 Wyższy Urząd Górniczy                                                                        

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

 Katowice, dnia 21.06.2018 r.

INFORMACJA Nr41/2018/EW

o wypadku lekkim, zaistniałym w dniu 13.06.2018 r., ok godz. 400, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, któremu uległ górnik strzałowy, pomocnik operatora kotwiarki typu SWWK-2L lat 36, pracujący w górnictwie 14 lat.

Do wypadku, któremu uległ górnik strzałowy (pomocnik operatora kotwiarki typu SWWK-2L nr zakł. 12) oddziału górniczego G-7, doszło w dniu 13 czerwca 2018 r., ok. godz. 400 podczas wprowadzania przewodem zaprawy cementowo-wodnej w odwiercony otwór w stropie chodnika C-2202 uzbrojony w linę o długości  7 m.

W dniu 13.06.2018 r. na zmianie IV Wielozmianowego Systemu pracy (WSP),  trwającej od godz. 2400  do godz. 600, w oddziale górniczym G-7 zaplanowano do wykonania m. in. odwiercenie otworów i zabudowę dodatkowej obudowy kotwowej – linowej w stropie, na skrzyżowaniu chodnika C-2202 z przecinką C-20a, na granicy pola XXX/1 i XXX/2, rejonu Lubin Zachodni. Do powyższych robót został skierowany górnik operator z oddziału C-2C obsługujący samojezdny wóz wiercąco-kotwiący typu SWWK-2L oraz górnik strzałowy, jako pomocnik. Przodowym wyznaczonego zespołu był operator samojezdnego wozu wiercąco-kotwiącego. Zadaniem zespołu było odwiercenie w stropie trzech otworów o długości 7 metrów oraz zabudowanie w tych otworach, oraz w 6 wywierconych w dniu poprzednim, kotwi linowych wraz z ich cementacją z wykorzystaniem wozu wiercącego. Po odwierceniu otworów operator zabudował trzy kotwie linowe wraz z cementacją, a w pozostałych 6 otworach cementację dokonywał pomocnik operatora. Po wprowadzeniu liny oraz przewodu odpowietrzającego, pomocnik zabudował głowicę iniekcyjną w otworze i przystąpił do cementacji. Podczas tych czynności nie używał okularów ochronnych lub osłony oczu i twarzy, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji dla operatora samojezdnego wozu wiercąco-kotwiącego do cementacji kotew linowych oraz wymaganiami ujętymi w Zarządzeniu wewnętrznym Nr D/26/16 Dyrektora Naczelnego O/ZG „Lubin” z dnia 10.06.2016 r. w sprawie wyposażania oraz zasad stosowania ochron oczu i twarzy. W trakcie wprowadzania w otwór mieszaniny cementowo-wodnej nastąpiło rozszczelnienie połączenia przewodu z głowicą iniekcyjną,  a wydostająca się mieszanina cementowo-wodna oblała twarz pomocnika. Po zdarzeniu operator udzielił pomocnikowi pomocy przedmedycznej przepłukując wodą jego twarz i oko. Następnie, o zaistniałym wypadku operator wozu powiadomił telefonicznie dyspozytora górniczego oraz zorganizował transport poszkodowanego pod szybL-V i wyjazd na powierzchnię. Na powierzchni poszkodowany został odprowadzony do punktu pielęgniarskiego, gdzie udzielono mu pomocy. Następnie został przewieziony karetką pogotowia do szpitala Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. Według opinii lekarskiej wydanej w dniu 13.06.2018 r. przez lekarza z Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, poszkodowany doznał: „oparzenia chemicznego rogówki i spojówki oka”. Przypuszczalny okres niezdolności do pracy wskutek wypadku wyniesie ok. 30 dni. 

W miejscu wypadku parametry mikroklimatu były zgodne z wymaganiami przepisów. Akcji ratowniczej nie prowadzono.

W miejscu wypadku wyrobisko miało wysokość ok 3,3 m i szerokość ok 7,2 m  Strop skrzyżowania chodnika C-2202 z przecinką P-20a zabezpieczany był obudową kotwową (wklejaną) o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m.

Samojezdny wóz wiercąco-kotwiący typu SWWK-2L był maszyną przegubową na podwoziu oponowym przeznaczoną do wiercenia otworów kotwiowych i zabudowy kotwi linowych z wykorzystaniem mieszaniny cementowo-wodnej w stosunku 4:1 podawanej za pomocą pompy i głowicy iniekcyjnej połączonej przewodem, wprowadzanej w odwiercony wcześniej i uzbrojony w linę otwór. Wóz był maszyną dwustanowiskową, dwuwysięgnikową.

Przyczyną wypadku był nagły wypływ mieszaniny cementowo-wodnej z rozszczelnionego połączenia przewodu z głowicą iniekcyjną, podczas cementacji kotwi linowej w stropie.

Do wypadku przyczyniło się nie stosowanie okularów ochronnych. 

O wypadku,  Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony w dniu 13.06.2018 r. o godz. 915 .

W związku z zaistniałym wypadkiem, nie zachodziła konieczność wydania decyzji przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry