13 07 2015 2

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 20 lipca 2015 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 34/2015/EW

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 13 lipca 2015 r., około godziny 1940 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lędzinach, któremu uległ elektromonter oddziału MEUD 2, lat 36, pracujący w górnictwie 4 lata.

 

Wypadek zaistniał w chodniku 326-badawczym w pokładzie 206/1, na poziomie II, drążonym przez Górniczy Zakład Usług Górniczych. Wyrobisko o wysokości 3,8m i nachyleniu 0o wykonane było w obudowie łukowej typu ŁP10/V25. Roboty górnicze związane z drążeniem chodnika realizowane były przy użyciu kombajnu chodnikowego typu R-130 współpracującego z podajnikiem zgrzebłowym napędzanym silnikiem elektrycznym o mocy 22kW, zasilonym napięciem 1000V z ognioszczelnej stacji kompaktowej kombajnowej typu OSKK-500-1, będącej na wyposażeniu kombajnu.

W dniu 13 lipca 2015 r., na zmianie „B” rozpoczynającej się o godzinie 1200, sztygar zmianowy oddziału MEUD 2, skierował w rejon przodka chodnika 326-badawczego elektromontera, którego zadaniem było utrzymanie ruchu urządzeń i instalacji elektrycznych tym rejonie. W czasie prowadzenia drążenia, około godz. 1940, doszło do awaryjnego wyrwania przewodu zasilającego silnik podajnika zgrzebłowego kombajnu.

Prawdopodobnie, w czasie podłączania przewodu typu NSSHOu 3x6+3x6/3E+3x1,5ST do silnika podajnika zgrzebłowego kombajnu chodnikowego, przy załączonym przełączniko-rozłączniku ognioszczelnej stacji kompaktowo-kombajnowej i uszkodzonych – zwartych stykach stycznika LC1D80, będącego na wyposażeniu stacji i zabudowanego w obwodzie prądowym zasilania podajnika, elektromonter spowodował zwarcie, w wyniku którego doznał oparzenia dłoni prawej skóry twarzy oraz naświetlenia oczu.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku elektromontera było poparzenie łukiem elektrycznym, powstałym wskutek zwarcia, podczas podłączania przewodu do silnika podajnika, przy załączonym przełączniko-rozłączniku ognioszczelnej stacji kompaktowo kombajnowej i uszkodzonych – zwartych stykach prądowych stycznika obwodu zasilania podajnika tego kombajnu.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji:

  • instalacji elektrycznej kombajnu chodnikowego typu R-130, zabudowanego w chodniku 326-badawczym w pokł. 206/1 na poz. II, do czasu zabudowy w ognioszczelnej stacji kompaktowej kombajnowej typu OSKK-500-1, w obwodzie zasilania silnika podajnika zgrzebłowego sprawnego stycznika typu LC1D80 oraz w komorze przyłączowej silnika podajnika zgrzebłowego poprawnego zadławienia przewodu typu NSSHOu 3x6+3x6/3E+3x1,5ST zasilający ten silnik,
  • ognioszczelnej stacji wielostycznikowej typu OSWCA.2-2/9/2 o nr fabr. 19/2009, zabudowanej w chodniku 340-badawczym w pokł 206/1 na poz. II, do czasu zabudowy
    zabezpieczeń blokująco upływowych typu CR-100, z aktualną datą sprawdzenia poprawności ich działania,
  • ognioszczelnej stacji transformatorowej typu IT3Sd 630/6/1 o nr kopalnianym 43602, zabudowanej w chodniku 340-badawczym w pokł 206/1 na poz. II do czasu uzupełnienia brakującej osłony listwy zaciskowej w zabezpieczeniu upływowym typu RRgZx-10.

2. Bezzwłocznie ponownie przeszkolić elektromonterów zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego w zakresie organizacji i warunków bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.

3. Z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry