13 07 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

  Katowice, dnia 19 lipca 2019 r.

INFORMACJA Nr 43/2019/EW

o wypadku - uszkodzenia gałki ocznej, zaistniałym w dniu 13.07.2019 r., o godzinie 1140, w TAURON WYDOBYCIE S.A. ZG Brzeszcze w Brzeszczach, któremu uległ sztygar zmianowy firmy SUG3 (Spółka Usług Górniczych), lat 30, pracujący w górnictwie 10 lat.

 

Wypadek zaistniał w pochylni technologicznej I (nr 502) w pokładzie 510, na poziomie 740-900 m, w rejonie skrzyżowania z chodnikiem wentylacyjnym równoległym ściany 02 (nr 592). Wyrobisko o wysokości około 3,5 m i szerokości około 6 m, wykonane było w obudowie łukowej podatnej typu ŁP12 V32/4/A. W pochylni zabudowano wentylator lutniowy typu ADF-800, służący do przewietrzania dojścia do tamy izolacyjnej nr TI-1736, zabudowanej w tym wyrobisku.

W dniu 13.07.2019 r. na zmianie rannej, rozpoczynającej się o godzinie 600, sztygar zmianowy z firmy SUG3, został skierowany przez nadsztygara górniczego do pochylni technologicznej I (nr 502), do kontroli prac związanych z przewietrzaniem odcinka tego wyrobiska, po przywróceniu zasilania wentylatora lutniowego typu ADF-800. Około godziny 1140, podczas kolejnej próby rozruchu wentylatora lutniowego, sztygar zmianowy został uderzony w okolice lewego oka nieznanym elementem, prawdopodobnie odspojonym z uszkodzonej łopatki wirnika pracującego wentylatora.

Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielił będący na miejscu zdarzenia nadsztygar górniczy. Pracownika uskarżającego się na ból oka oraz słabe widzenie, przetransportowano pod szyb i wydano na powierzchnię. W punkcie opatrunkowym lekarz zakładowy wystawił opinię: uraz oka i oczodołu lewego. Następnie pracownik został przewieziony karetką pogotowia do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku uszkodzenia gałki ocznej sztygara zmianowego było uderzenie - w okolice lewego oka - nieznanym elementem, prawdopodobnie odspojonym z uszkodzonej łopatki wirnika pracującego wentylatora.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

  1. Wstrzymał eksploatację wentylatora lutniowego typu WLE ADF-800 przewietrzającego wyrobisko dojściowe do tamy izolacyjnej w pochylni technologicznej I (nr 502) określając następujące warunki wznowienia robót: przeprowadzić remont/naprawę uszkodzonego urządzenia budowy przeciwwybuchowej. W przypadku konieczności ponownego zastosowania tego urządzenia uzyskać stosowne potwierdzenie  o przydatności wentylatora lutniowego do dalszej eksploatacji.
  2. Wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej prowadzenia robót górniczych
    i ruchu załogi w  wyrobisku dojściowym do tamy izolacyjnej nr TI-1736 w pochylni technologicznej I (nr 502), poza niezbędnymi pracami mającymi na celu doprowadzenie stężeń gazów panujących w wyrobisku do braku przekroczeń.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry