13.08.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 21.08.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 40/2013/EW

w sprawie wypadku ciężkiego zaistniałego w dniu 13.08.2013 r. ok. godz. 1000 w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. w Wieliczce, któremu uległ górnik, lat 48, pracujący w górnictwie 25 lat

Wypadek zaistniał w przebudowywanej poprzeczni Zabawa na poziomie III, wykonanej w górotworze solnym z przewarstwieniami skały płonej, głównie łupku ilastego. Wyrobisko o szerokości około 1,6 m, wysokości około 1,8 m i nachyleniu 00 wykonane zostało w obudowie podporowej drewnianej, z odrzwiami budowanymi co 1,0 m. Opinkę stropu i ociosów stanowiły drewniane deski budowane na pełno. W miejscu przebudowy odsłonięcie stropu wynosiło 2,0 m zamiast maksymalnie 1,5 m ustalonego w technologii wykonywania robót. Strop w miejscu przebudowy nie był zabezpieczony obudową tymczasową .

W dniu 13.08.2013 r. na zmianie „A” sztygar oddziałowy skierował czteroosobowy zespół w rejon przebudowy poprzeczni Zabawa w celu wyrabowania jednej stropnicy drewnianej i przystąpienia do przybierki stropu i ociosów wyrobiska. Oprócz przodowego – górnika rabunkarza, w zespole był drugi górnik rabunkarz oraz dwóch młodszych górników. Przed rozpoczęciem prac przeprowadzono kontrolę rejonu wykonywanej przebudowy. Przodowy wraz z dwoma młodszymi górnikami zabudował pod niezabezpieczonym stropem przebudowy w odległości około 1 m od ociosu zachodniego, stojak typu Valent posadowiony na rumoszu skalnym. Stojak rozparty był pomiędzy drewnianymi deskami o wymiarach około 0,3 m x 0,3 m x 0,05m. Następnie polecił dwóm młodszym górnikom dotransportować w miejsce przebudowy opinkę, którą stanowiły drewniane deski. W tym czasie przodowy przystąpił do przybierki ociosów i stropu za pomocą młotka pneumatycznego z podporą pneumatyczną. Dwaj pracownicy dostarczyli deski w rejon przebudowy i przystąpili do docinania ich na wymiarową długość. Usłyszeli odgłos opadających skał i krzyk przodowego. W miejscu przebudowy zobaczyli leżącego na spągu górnika przodowego przysypanego rumoszem skalnym i bryłą solną o wymiarach 1,2 m x 1,0 m x 0,5 m. Poszkodowany był przytomny i skarżył się na ostry ból lewej części ciała. Górnicy uwolnili poszkodowanego spod bryły solnej. Po udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowany został odwieziony karetką pogotowia do szpitala w Krakowie.

Przyczyną wypadku było przygniecenie górnika przodowego odspojoną bryłą solną. Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krakowie wydał decyzję w, której:

  1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej poprzeczni Zabawa na poziomie III do czasu usunięcia nieprawidłowości polegających na:
    a) oberwaniu przebudowywanego wyrobiska z brył górotworu stwarzających zagrożenie, 
    b) zabezpieczeniu obudową stropu przebudowywanego wyrobiska. 
  2.  Nakazał:
    a) przeprowadzić kontrolę stanu wyrobiska i jego obudowy w rejonie prowadzenia przebudowy na zasadach ustalonych przez kierownika działu robót górniczych,
    b) dalszą przebudowę poprzeczni Zabawa prowadzić na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wykonania przybierki stropu i ociosów oraz wykonywania obudowy tymczasowej w miejscu przebudowy w związku z występującymi zaburzeniami górotworu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry