13 09 2019 2

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                               

 Katowice, dnia 23 września 2019 r.

INFORMACJA Nr 59/2019/EW

o wypadku zbiorowym, do którego doszło w dniu 13 września 2019 r., o godz. 1115, w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. – ruch Kopalnia Gabra „Braszowice”, należącym do przedsiębiorcy Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Bartnicy, któremu ulegli: operator ładowarki/kierowca wozidła oraz operator ciągu technologicznego/spawacz.

Do wypadku doszło w zakładzie wstępnego kruszenia podczas remontu kruszarki szczękowej SANDVIK typ JAWMASTER 1511 HD, polegającego na wymianie szczęk i płyt czołowych płaszcza kruszarki. Zdarzenie miało miejsce w trakcie transportu pionowego dolnej płyty czołowej płaszcza kruszarki żurawiem przejezdnym LIEBHERR typ LTM 1050, o udźwigu 50 ton, należącego do UDS KRAN S.C. – podmiotu wykonującego powierzone czynności w ruchu zakładu górniczego.

W dniu 13.09.2019 r., na I zmianie roboczej, na terenie zakładu górniczego prowadzony był remont kruszarki szczękowej stanowiącej element ciągu technologicznego zakładu przeróbczego kopalni. Do prac przydzielonych zostało trzech pracowników przedsiębiorcy oraz operator żurawia będący pracownikiem podmiotu obcego. Prace remontowe nadzorował sztygar mechaniczny. Dwóch pracowników przedsiębiorcy operator ładowarki, kierowca wozidła (dalej „kierowca” i operator ciągu technologicznego, spawacz (dalej „spawacz”) miało za zadanie asystować przy opuszczaniu dolnej płyty czołowej płaszcza kruszarki z poziomu wlotu do kruszarki szczękowej – pracownicy ci nie byli widoczni dla operatora żurawia. Trzeci pracownik przedsiębiorcy asystował przy tych czynnościach z podestu przy sterowni kruszarki - z miejsca, z którego miał kontakt wzrokowy oraz głosowy z operatorem żurawia. Z wstępnych ustaleń wynika, że sztygar mechaniczny, po zapięciu płyty na hak zawiesia, oddalił się z zakładu wstępnego kruszenia w stronę pomieszczeń biurowych.

Około godz. 1115, podczas opuszczania żurawiem przejezdnym LTM 1050 płyty czołowej płaszcza kruszarki (klina), nagły podmuch wiatru spowodował przemieszczenie się klina i uderzenie jego dolną krawędzią  o belkę wciągarki. Powyższe doprowadziło do wypięcia się opuszczanego elementu z haka. Spadający klin uderzył w burtę przesiewacza i wpadł do wnętrza kruszarki. Przebywający na krawędzi wlotu do komory kruszarki dwaj pracownicy przedsiębiorcy, asystujący przy opuszczaniu klina, wpadli do komory kruszarki, doznając urazów powodujących czasową niezdolność do pracy.

W związku ze zdarzeniem nie prowadzono akcji ratowniczej. Działania w zakresie udzielenia pomocy przedmedycznej zorganizowały służby kopalni do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego oraz Policji.

Przyczyna wypadku zbiorowego:

Prawdopodobną przyczyną wypadku był upadek pracowników z wysokości ok. 3 m do komory kruszarki szczękowej oraz uderzenie ich przez spadającą dolną płytę czołową płaszcza kruszarki. Do wypadku przyczyniły się:

  • prowadzenie prac na wysokości bez środków ochrony przed upadkiem z wysokości,
  • niezachowanie należytej ostrożności podczas transportu dolnej płyty czołowej płaszcza kruszarki.

W związku z zaistniałym wypadkiem zbiorowym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał w dniu 13.09.2019 r. decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. – ruch Kopalnia Gabra „Braszowice” w części dotyczącej:

1. Kruszarki szczękowej SANDVIK typ JAWMASTER 1511 do czasu:

  1. ustalenia przez Kierownika ruchu zakładu górniczego bezpiecznych zasad wyciągnięcia z komory kruszenia elementu w postaci dolnej płyty czołowej płaszcza kruszarki, która wpadła do tej komory w trakcie wypadku,
  2. opracowania zasad bezpiecznego prowadzenia robót związanych z remontem i wymianą szczęk kruszarki oraz wymianą płyt czołowych płaszcza kruszarki, zatwierdzonych przez Kierownika ruchu zakładu górniczego,
  3. doprowadzenia stanu technicznego tej kruszarki do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową producenta oraz uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika ruchu zakładu górniczego.

2. Żurawia przejezdnego Liebherr typu LTM 1050 wraz z zawiesiem do czasu przedstawienia dokumentacji techniczno-ruchowej dla tych maszyn i urządzeń.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry