13 10 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                                                     Katowice, dnia 20 października 2015 r.

      

 

INFORMACJA Nr  56/2015/EW

w sprawie pożaru, zaistniałego w dniu 13.10.2015r. około godziny 232 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Piast” w Bieruniu, w rozdzielni głównej 6kV R-600, na poziomie 650 m.

 

Rozdzielnia główna 6kV R-600, zabudowana była w komorze na poziomie 650 m. W rozdzielni zabudowano 44 pola rozdzielcze typu RSW-10, podzielone na trzy sekcje.

W dniu 13.10.2015r. około godziny 232 nastąpiło wyłączenie spod napięcia sekcji nr 1 rozdzielni, zainicjowane zadziałaniem zabezpieczenia zwarciowego. Przebywający w rozdzielni elektromonter oddziału MESW zauważył dym wydobywający się z pola rozdzielczego nr 10 sekcji nr 1 i podjął próbę gaszenia pożaru, którą kontynuował wraz z drugim elektromonterem. Ze względu na narastające zadymienie elektromonterzy przerwali gaszenie i wycofali się z rozdzielni. Około godziny 319 do rozdzielni dotarły 3 osoby dozoru ruchu elektrycznego, które przystąpiły do gaszenia pożaru, używając gaśnic proszkowych.

O godzinie 320 dyspozytor ruchu kopalni rozpoczął akcję ratowniczą i skierował do rozdzielni zastęp ratowników. Po ugaszeniu pożaru i stwierdzeniu zgodności składu atmosfery z wymogami przepisów, kierownik akcji podjął decyzję o jej zakończeniu o godzinie 525.

W wyniku zaistniałego pożaru spaleniu uległy: komora średniego napięcia pola rozdzielczego nr 10, komory niskiego napięcia pól rozdzielczych nr 10, 11 i 12, a także w wyniku działania wysokiej temperatury uszkodzeniu uległy instalacje elektryczne pól rozdzielczych nr 7, 8, 9, 13, 14 i 15.

Przyczyną pożaru była awaria przekładnika napięciowego 6000/100V zainstalowanego w członie ruchomym komory 6kV pola rozdzielczego nr 10, w wyniku której powstał łuk elektryczny w górnej części kolumn wyłącznika mocy. Łuk ten zainicjował pożar w komorze niskiego napięcia pola rozdzielczego nr 10, który rozprzestrzenił się do komór niskiego napięcia pól rozdzielczych nr 11 i 12.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pól rozdzielczych typu RSW-10 nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 zainstalowanych w rozdzielni głównej 6kV R-600 na poziomie 650 m. Jednocześnie określił warunki wznowienia części ruchu tego zakładu, co polegało na:

  • usunięciu w polach skutków pożaru,
  • doprowadzeniu wyposażenia pól i aparatury będącej na wyposażeniu pól rozdzielczych do sprawności technicznej,
  • uzyskaniu pozytywnych wyników po wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej pól rozdzielczych oraz aparatury będącej na wyposażeniu pól,
  • przeprowadzeniu badań zabezpieczeń elektroenergetycznych zabudowanych w polach rozdzielczych,
  • wykonaniu odbioru technicznego i w oparciu o wyniki tego odbioru uzyskanie ponownego zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu pól rozdzielczych.

2. Dokonać analizy prawidłowości rozwiązań technicznych zastosowanych w polu rozdzielczym nr 14 w rozdzielni nr GSZ R-2 6kVzasilającej sekcję nr 1 rozdzielni 6kV R-600 na poziomie 650 m.

3. Dokonać analizy przyczyn uszkodzenia przekładnika napięciowego typu VSKII10b zainstalowanego w polu rozdzielczym nr 10 rozdzielni 6kV R-600 na poziomie 650 m.

4. Zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego zdarzenia.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry