godło Polski
PL EN

13.11.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-20/gg-18/2009

Katowice, dnia 23.11.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 20/2009 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 13.11.2009 r. o godzinie 2305, w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Marcel” w Radlinie, w ścianie W-1 w pokładzie 503-504 i 503 oraz 504, na poziomie 400 m, któremu uległ pracownik oddziału G-3, lat 35, górnik - operator obudów zmechanizowanych, pracujący w górnictwie 17 lat.

Wypadek zaistniał w ścianie W-1 w pokładzie 503-504 i 503 oraz 504, w rejonie sekcji nr 35 obudowy zmechanizowanej ścianowej typu BW 20/41-POz.

Pokład 503-504 i 503 oraz 504 w rejonie ściany W-1 został zaliczony do: III kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego oraz do I stopnia zagrożenia tąpaniami poniżej poziomu 400 m. Ściana, o średniej miąższości 3,8 m, eksploatowana była systemem podłużnym z zawałem stropu. Nachylenie podłużne spągu, w rejonie miejsca wypadku, wynosiło 160, a poprzeczne +50. Na odcinku od sekcji nr 50 do sekcji nr 141 w ścianie występowały trudne warunki geologiczno-górnicze, ocios węglowy był spękany i miał tendencję do odspajania lub osunięcia. Ściana wyposażona była w: kombajn typu JOY 4LS20, przenośnik ścianowy typu Rybnik-850, 156 sekcji obudowy zmechanizowanej typu BW 20/41-POz (w tym 2 sekcje BW 20/41-POz wersja skrajna) oraz typu BW 17/34 POz2 w ilości 5 sztuk. Oświetlenie ściany realizowane było za pomocą 34 lamp typu LOP-01/K/Z. Sekcje obudowy zmechanizowanej były wyposażone w osłony czoła ściany oraz osłony przejścia dla załogi. W rejonie sekcji nr 35 szerokość przejścia wynosiła około 2 m, natomiast odległość pomiędzy końcem osłony przejścia a nadstawką przenośnika ścianowego wynosiła - 0,8 m. Miejsce to było dobrze oświetlone.

W dniu 13.11.2009 r. na zmianie C, rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zmianowy oddziału G-3 skierował do ściany W-1 piętnastoosobowy zespół pracowników do prac związanych z wydobyciem, w tym 5-ciu górników - operatorów obudowy zmechanizowanej. Około godziny 2305, w trakcie urabiania kombajnem w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 56-57, z ociosu odspoiła się łata węgla, która spadła na prawy organ urabiający, w następstwie czego jedna z powstałych brył, o wymiarach 0,90 m x 0,80 m x 0,32 m, przemieściła się po nadstawkach przenośnika ścianowego w rejon sekcji obudowy zmechanizowanej nr 35 i uderzyła górnika, sterującego sekcją nr 34 do przekładki, stojącego prawdopodobnie tyłem do kombajnu. Po zdarzeniu górnik kombajnista wyłączył przenośnik ścianowy oraz kombajn, a następnie wraz z przodowym oraz drugim górnikiem sekcyjnym, którzy znajdowali się powyżej, udali się w rejon sekcji nr 35 i przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanemu, który znajdował się w pozycji siedzącej i skarżył się na ból w klatce piersiowej oraz trudności z oddychaniem. W trakcie transportu pod szyb poszkodowany stracił przytomność. Rozpoczęto reanimację, którą kontynuowano po przybyciu lekarza. W dniu 14.11.2009 r. o godzinie 110 lekarz stwierdził zgon, a w wydanej opinii lekarskiej stwierdził „Stłuczenie klatki piersiowej w okolicy podłopatkowej prawej, stłuczenie barku prawego, stłuczenie nadbrzusza po stronie lewej. Odma podskórna po stronie lewej w okolicy łuku żebrowego, podejrzenie pęknięcia płuca lewego.”

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie bryłą węgla górnika - operatora obudów zmechanizowanych.

Przyczyna ta była następstwem:

  • odspojenia się łaty węgla z ociosu, w rejonie występowania trudnych warunków geologiczno-górniczych w ścianie, jej rozbicia na organie urabiającym kombajnu, a następnie przemieszczenia powstałych brył węgla do pola obchodowego sekcji obudowy zmechanizowanej,
  • niezachowania należytej ostrożności przez poszkodowanego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku w dniu 14.11.2009 r. wydał decyzję, w której nakazał:

Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części, dotyczącej ściany W-1 w pokładzie 503-504 i 503 oraz 504 na poziomie 400 m, do czasu:

  • przeprowadzenia analizy warunków górniczo-geologicznych w ścianie na doraźnym posiedzeniu kopalnianego Zespołu ds. Tąpań i Zagrożenia Zawałowego oraz podjęcia odpowiednich działań, w tym organizacyjno-technicznych, dla poprawy stanu bezpieczeństwa zatrudnionej załogi,
  • ponownego odbioru ściany przez komisję powołaną przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry