godło Polski
PL EN

13.12.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 20.12.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 58/2013/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 13 grudnia 2013 r., o godzinie 1100 w KWK Kazimierz-Juliusz sp. z o.o. w Sosnowcu, któremu uległ ślusarz oddziału mechanicznego MD, lat 31, pracujący w górnictwie 5 miesięcy.

Wypadek zaistniał w Chodniku 2G w pokładzie 510, stanowiącym drogę transportu urobku i materiałów oraz drogę dojścia załogi do podbierki 2G. Wyrobisko o wysokości 3,2 m i szerokości około 6,0 m, wykonano w obudowie typu ŁP 12/V25/4/A z rozstawem odrzwi co 0,75 m. W osi wyrobiska zabudowana była kolejka typu KSP-16. W Chodniku 2G prowadzono prace związane z demontażem maszyn i urządzeń z likwidowanej podbierki.

W dniu 13.12.2013 r. na zmianie A, sztygar zmianowy oddziału mechanicznego MD, skierował dwóch ślusarzy, w tym przodowego, do demontażu rynny dołącznej napędu wysypowego od kadłuba napędu przenośnika zgrzebłowego typu Samson-67B/Śląsk-67B/KJ. Kadłub napędu przenośnika zabudowany był na podstawie o wysokości około 0,8 m.

O godzinie 1100, w trakcie wykonywania prac, pracownik poślizgnął się na spągu i uderzył o podstawę napędu wysypowego przenośnika. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Lekarz stwierdził: stan po urazie klatki piersiowej, odmokrwiak płuca lewego, określając wypadek jako ciężki.

O wypadku ciężkim powiadomiono OUG w dniu 13.12.2013 r. o godzinie 2000.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie się ślusarza o podstawę napędu wysypowego przenośnika zgrzebłowego, w wyniku poślizgnięcia.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach. 
 

do góry