14 04 2021

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                     Katowice, dnia  12 maja 2022 r.

INFORMACJA Nr 5s/2021/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 14 kwietnia 2021 r., w PGG S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek w Katowicach Ruch Murcki - Staszic, któremu uległ pracownik oddziału GP, lat 52, pracujący w górnictwie 28 lat.

Wypadek zaistniał w wyrobisku o nazwie „Podszybie szybu II na poziomie 690 m”. W wyrobisku, w którym nie było wyznaczonych stacji materiałowych i postojowych, realizowano transport dwoma środkami przewozowymi: kolejką podwieszaną z napędem własnym, której trasa zabudowana była w osi wyrobiska oraz koleją podziemną po torowisku zabudowanym wzdłuż ociosu południowo-zachodniego.

W dniu 14.04.2021 r. na zmianie A, rozpoczynającej się od godziny 600, sztygar zmianowy oddziału przewozu dołowego GP, skierował maszynistę lokomotywy i konwojenta, do wykonywania transportów lokomotywą akumulatorową typu Ldag-05M o numerze kopalnianym 3, pomiędzy stacjami materiałowymi i postojowymi zlokalizowanymi na poziomie 690 m, w celu przeładunku materiałów na zestawy kolejki podwieszanej z napędem własnym. W tym dniu, w Podszybiu północnym szybu II na poziomie 690 m, pod trasą kolejki podwieszanej, na spągu, ułożone były 3 zasobniki transportowe (kontenery). W pierwszym, ustawionym przy torowisku kolei podziemnej w sposób niezapewniający odległości 0,25 m od krawędzi przejeżdżających środków transportowych, załadowane były belki przenośnika taśmowego, których końce wystawały poza obrys zasobnika transportowego. Około godziny 715, w trakcie przejazdu lokomotywą akumulatorową po jednostki transportowe, stojące na torowisku kolei podziemnej w Podszybiu północnym szybu II na poziomie 690 m, maszynista najechał belki przenośnika taśmowego wystające poza obrys zasobnika transportowego. W wyniku najechania, belki najprawdopodobniej przemieściły się do kabiny operatora, zakleszczyły i docisnęły maszynistę do jej konstrukcji. Znajdujący się w rejonie zdarzenia pracownicy uwolnili poszkodowanego i rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przystąpili do reanimacji. Przybyły na miejsce wypadku lekarz, około godziny 815 stwierdził zgon.

Przyczyną wypadku było zakleszczenie i dociśnięcie maszynisty, belkami przenośnika taśmowego, do konstrukcji kabiny operatora lokomotywy akumulatorowej, w wyniku najechania lokomotywą na materiały składowane w sposób kolizyjny z trasą transportu taboru kolejowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach: 

wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji lokomotywy akumulatorowej typu Ldag - 05M o numerze kopalnianym 3 oraz torowiska kolei podziemnej, zabudowanego w Podszybiu północnym szybu II na poziomie 690 m i określił warunki wznowienia ruchu tej części zakładu:

  • w lokomotywie akumulatorowej typu Ldag - 05M o numerze kopalnianym 3 zabudować przednią szybę budki motorniczego, uzupełnić piasek w piasecznicach, doprowadzić do sprawności pedał nożny dzwonka oraz uruchomić łącznik ręczny zmiany świateł krótkich na długie,
  • usunąć kontenery pozostawione na spągu w Podszybiu północnym szybu II na poziomie 690 m poza stacją materiałową, w bezpośrednim sąsiedztwie torowiska, w których składowano elementy maszyn i urządzeń oraz nakazał zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 14.04.2021 r. około godz. 715, w PGG S.A. Oddział Staszic - Wujek w Katowicach Ruch Murcki - Staszic, na drogach kolei podziemnej w Podszybiu północnym szybu II na poziomie 690 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry