14 07 2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 26 lipca 2022 r.

INFORMACJA Nr 37/2022/EW

o wypadku zbiorowym (dwa wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), do którego doszło w dniu 14 lipca 2022 r. o godzinie 1215, w upadowej F-6, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
Wypadkom ulegli pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Pebeka SA:
- operator maszyn i urządzeń p/z, 
- górnik-operator p/z.

Do wypadku zbiorowego doszło w dniu 14 lipca 2022 r. o godzinie 1215, w KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, podczas zjazdu wozu transportowego SWT-TEAM 14/1.9 nr zakł. 163 (dalej „pojazd”) upadową F-6, od chodnika wentylacyjnego W-3 w kierunku chodnika wentylacyjnego W-3, w rejonie oddziału górniczego G-63, na poziomie 1100 m, w odległości ok. 2500 m od szybu SG-1.

W miejscu wypadku upadowa F-6, o odcinkowym nachyleniu ok. 12º, miała szerokość 5,6 m i wysokość 3,5 m oraz ok. 0,5 m od ociosu zachodniego wymytą w spągu rynną o głębokości około 0,3 m, którą  spływała woda.

W dniu 14 lipca 2022 r. około godziny 1215 (na zmianie II WSP, trwającej od godziny 1130 do godziny 1800), operator pojazdu, podczas przewożenia pracowników upadową F-6 z komory maszyn ciężkich do oddziału górniczego G-12, po przejechaniu mostu wentylacyjnego nad chodnikiem wentylacyjnym W-3 wjechał na odcinek o upadzie ok. 15º, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w zachodni ocios upadowej. Wskutek zderzenia pojazd przewrócił się na prawą stronę. W przedziale osobowym pojazdu przewożonych było dwunastu pracowników oraz jedna osoba dozoru ruchu na miejscu pasażera. Dwóch pracowników: operator maszyn i urządzeń p/z oraz górnik-operator p/z doznało obrażeń. Poszkodowanym udzielona została pomoc przedlekarska i wydani zostali na powierzchnię. W punkcie pomocy medycznej zostali opatrzeni, a następnie przetransportowano ich do Szpitala Powiatowego w Głogowie. Operator maszyn i urządzeń p/z doznał stłuczenia kręgosłupa lędźwiowego, natomiast górnik-operator p/z doznał urazu skrętnego kręgosłupa szyjnego. Akcji ratowniczej nie prowadzono. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o wypadku indywidualnym w dniu 14 lipca 2022 r. o godzinie 1330, a o zbiorowym w dniu 21 lipca 2022 r. o godzinie 952. Oględziny miejsca wypadku zostały przeprowadzone w dniu 14 lipca 2022 r.

Przyczyną wypadków było uderzenie przewożonych pracowników o elementy konstrukcyjne gwałtownie zatrzymanego na ociosie i przewracającego się pojazdu. 

Do wypadku przyczyniły się:

  • lokalny, zły stan drogi regularnego transportu ludzi w pochylni F-6,
  • niedostosowanie prędkości pojazdu do lokalnego stanu drogi jazdy.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wrocławiu, po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, decyzją z dnia 14.07.2022 r. wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  • eksploatacji pojazdu transportowego typu SWT-TEAM 14/1.9 o numerze zakładowym 163 eksploatowanego i użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A, do czasu dostosowania stanu technicznego w/w pojazdu do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, przeprowadzenia komisyjnego odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie pojazdu do ruchu,
  • upadowej F-6 od chodnika wodnego do przecinki 26 w zakresie transportu ludzi pojazdami do tego przeznaczonymi z uwagi na zawodniony i nierówny spąg, do czasu dostosowania wyrobiska do wymagań § 723 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry