14 12 2021

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia           Katowice, dnia  27  grudnia 2021 r.

INFORMACJA Nr 55/2021/EW

w sprawie wypadku (bez określenia czasu niezdolności do pracy), zaistniałego w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 847 w SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu, któremu uległ pracownik firmy AZAR Maciej Dudek z siedzibą w Mielcu.

Wypadek zaistniał na powierzchni zakładu górniczego, w komorze transformatora przekształtnikowego nr T-11, w budynku maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego zabudowanego w przedziale południowym szybu I. 

Budynek wraz ze znajdującą się w nim m.in. rozdzielnią 6 kV OR-6 zasilającą maszynę wyciągową jest przeznaczony do likwidacji i został całkowicie pozbawiony zasilania w energię elektryczną. W budynku były prowadzone prace związane z demontażem urządzeń maszyny wyciągowej wraz z wyposażeniem. Prace wykonywali pracownicy firmy AZAR Maciej Dudek z siedzibą w Mielcu na podstawie umowy zawartej w dniu 8 grudnia 2021 r. pomiędzy SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu, a wykonawcą prac. Załącznikiem do ww. umowy były „Ustalenia warunków i koordynacji prac wykonywanych przez firmę AZAR Maciej Dudek w SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” (Umowa Techniczna)” z dnia 10 grudnia 2021 r. Prace wykonywano zgodnie z „Technologią i organizacją robót demontażowych maszyn wyciągowych szybu I wraz z wyposażeniem na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” wraz z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót”, zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK „Krupiński” w grudniu 2021 r. 

W dniu 14 grudnia 2021 r. pracownik firmy AZAR Maciej Dudek, zatrudniony był na zmianie I, rozpoczynającej się od godziny 600, przy pracach związanych z demontażem nieczynnego (wyłączonego trwale spod napięcia) transformatora przekształtnikowego nr T-11, typu TO-1600/15, maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego zabudowanego w przedziale południowym szybu I. Pracownik przystąpił w komorze transformatora do rozkręcania połączeń śrubowych szyn łączących transformator z przekształtnikiem tyrystorowym maszyny wyciągowej, prowadzonych od transformatora do ściany komory, na wysokości około 1,8 m. Prace wykonywał z poziomu posadzki, za pomocą wkrętarki akumulatorowej. Około godziny 847 do komory przyszedł właściciel firmy, który znalazł leżącego na posadzce, nieprzytomnego pracownika z raną tłuczoną okolicy ciemieniowo-skroniowej głowy. Pracownik po chwili odzyskał przytomność, właściciel firmy udzielił mu pierwszej pomocy i powiadomił o zdarzeniu służby kopalniane. Na miejsce natychmiast udali się pracownicy przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz służby bhp kopalni. W tym czasie dyspozytor ruchu zakładu górniczego powiadomił o wypadku dyżurującego lekarza oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Po opatrzeniu poszkodowanego na miejscu zdarzenia, przetransportowano go na noszach do Punktu Opatrunkowego, gdzie po przybyciu lekarza i ZRM została mu udzielona pomoc lekarska. Następnie pracownik został karetką pogotowia ratunkowego przetransportowany do Szpitala Powia¬towego w Pszczynie. Po zaopatrzeniu medycznym poszkodowany w tym samym dniu został na własne żądanie wypisany do domu.

Przyczyną wypadku najprawdopodobniej było potknięcie i upadek pracownika na betonową posadzkę komory transformatora przekształtnikowego spowodowane brakiem zachowania należytej uwagi podczas wykonywania prac.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego nie wydał decyzji. 

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach. 

do góry