14.01.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-3/gg-411/2013

Katowice, dnia 23.01.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 3/2014 śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 14.01.2014 r., ok. godziny 920, w zakładzie górniczym „Zapałów II” należącym do Przedsiębiorcy: „BUDINSTEL” Sp. z o.o., któremu uległ pracownik obcy lat 42, zatrudniony w spółce „NewKom” Sp. z o.o.

Wypadek zaistniał w wyrobisku górniczym odkrywkowego zakładu górniczego „Zapałów II”, w którym wydobywany jest piasek przy użyciu koparek jednonaczyniowych spod lustra wody. Ruch zakładu prowadzony jest na podstawie planu ruchu odkrywkowego zakładu górniczego „Zapałów II”.

W dniu wypadku trwała sezonowa przerwa w eksploatacji kopaliny. Wykonywano pomiary batymetryczne spągu wyrobiska górniczego (zbiornika wodnego)z wykorzystaniem sprzętu pływającego – roweru wodnego. Rower wodny został dowieziony na zakład górniczy ok. godziny 900 przez pracownika firmy „NewKom” Sp. z o.o., samochodem będącym własnością przedsiębiorcy. Do pomiaru głębokości używano taśmę mierniczą z ciężarkiem. W pomiarach brały udział 3 osoby, tj. mierniczy górniczy, pracownik zatrudniony w zakładzie górniczym na stanowisku operatora ładowarki oraz pracownik firmy „NewKom” Sp. z o.o. - osoba nie będąca pracownikiem zakładu górniczego. Miejsca wykonywania pomiarów wskazywał mierniczy górniczy, stojący na brzegu wyrobiska na skarpie stałej. Pomiary wykonywane były w obecności osoby dozoru ruchu, która znajdowała się na grobli, po drugiej stronie wyrobiska. Bezpośredni pomiar głębokości wykonywały 2 osoby, siedzące na rowerze wodnym, płynąc wzdłuż środkowej części wyrobiska. Osoby przebywające na rowerze nie były wyposażone w sprzęt ochronny – kamizelki ratunkowe. Zbiornik wodny miał głębokość ok. 4,0 m, szerokość w miejscu wypadku ok. 75 m, długość ok. 420 m. Po wykonaniu pierwszego pomiaru przód roweru zaczął zanurzać się pod wodę.

W celu wyrównania poziomu, przebywający na rowerze przesunęli się na jego tył. Rower ulegał dalszemu zatapianiu. Pracownicy opuścili rower i wskoczyli do wody, próbując płynąć do brzegu znajdującego się w odległości około 30 m. Pracownik, który dopłynął do brzegu, będąc jeszcze w wodzie próbował pomóc osobie tonącej, jednak bezskutecznie. Osoba dozoru ruchu widząc osobę tonącą również podjęła próbę jej ratowania, jednak po dopłynięciu wpław do roweru poszkodowanego nie było już na powierzchni wody. O wypadku zawiadomiono służby ratunkowe i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. KRZG przekazał informację o wypadku do OUG w Krośnie o godz. 940.

Zwłoki poszkodowanego z wody wydobyła zawodowa straż pożarna około godziny 1200, przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku śmiertelnego było utonięcie poszkodowanego w zawodnionym wyrobisku górniczym po opuszczeniu roweru wodnego, ulegającego stopniowemu zatapianiu prawdopodobnie na skutek braku zaślepek komór pływakowych.

Do wypadku przyczynił się również brak sprzętu ochronnego i ratunkowego (kamizelki asekuracyjne, koło ratunkowe itp.), który powinien być stosowany przy wykonywaniu tego typu prac z użyciem sprzętu pływającego.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, po przeprowadzonych oględzinach miejsca wypadku i przesłuchaniu świadków zdarzenia, Dyrektor OUG w Krośnie w dniu 14.01.2014 wstrzymał ruch zakładu górniczego „Zapałów - II” w zakresie prowadzenia pomiarów geodezyjnych przy sprawdzaniu i dokumentowaniu głębokości wyrobisk górniczych pod lustrem wody (batymetrii), z użyciem sprzętu pływającego, do czasu opracowania bezpiecznego sposobu wykonywania tych prac.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krośnie.

do góry