14 03 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                         

  Katowice, dnia 25 marca 2019 r

 

INFORMACJA Nr 11/2019/EW

w sprawie wypadku, zaistniałego w dniu 14 marca 2019 r. ok. godz. 710 w Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, któremu uległ pracownik firmy Viamontex Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim – zatrudniony przy robotach spawalniczych.

Wypadek zaistniał na placu budowy szybu Grzegorz w rejonie montowanej wieży wyciągowej tego szybu.

W dniu 14 marca 2019 r. na zmianie „A” brygadzista firmy Viamontex Sp. z o.o. przydzielił dwóch pracowników do prac spawalniczych związanych z montażem blach na belkach wieży wyciągowej szybu Grzegorz. Prace miały być wykonywane z podestu ruchomego typu ZX-135/70. Po dotarciu pracowników (operatora podnośnika i spawacza) na miejsce postoju podestu, operator wsiadł do kosza podestu wysięgnika (z którego odbywa się sterowanie) w celu ustawienia urządzenia w miejscu pracy. Spawacz stał obok podnośnika, obserwował jego manewry, nie wydawał operatorowi żadnych poleceń. W trakcie manewrowania podestem wysięgnik zahaczył o słup budowanej estakady kablowej, powodując jego przewrócenie. Przewracający się  słup uderzył spawacza i spowodował jego upadek na płyty betonowe.

Poszkodowanemu pierwszej pomocy udzielili pracownicy budowy. Przybyły na miejsce wypadku zespół ratowników medycznych kontynuował udzielanie pomocy, a następnie poszkodowany został przetransportowany do Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, gdzie stwierdzono u niego uraz czaszki oraz złamanie trzonu II kości śródstopia prawego.

Przyczyną wypadku było uderzenie poszkodowanego przewracającym się słupem podpory estakady kablowej.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry