14 04 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                          

 Katowice, dnia 25 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA Nr 26/2018/EW

w sprawie wypadku porażenia prądem  elektrycznym, zaistniałego w dniu 14 kwietnia 2018 r., o godz. 310 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. KWK Ruda Ruch Halemba w Rudzie Śląskiej, w dowierzchni wentylacyjnej 3 w pokładzie 416 na poziomie 830 m, któremu uległ górnik oddziału GRP1-H.

Wypadek miał miejsce w dowierzchni wentylacyjnej 3 w pokładzie 416 na poziomie 830 m, zaliczonej do stopnia „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu. Pokład 416 zaliczony został do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami i I stopnia zagrożenia wodnego. Drążenie dowierzchni wentylacyjnej 3 rozpoczęto 21 lutego 2018 r. z dowierzchni wentylacyjnej 2 w pokładzie 416. Wyrobisko drążono przy użyciu kombajnu typu R-130 w obudowie typu ŁP10/V32 i przewietrzano wentylacją odrębną kombinowaną z zasadniczym lutniociągiem tłoczącym. Do dnia 14 kwietnia 2018 r. wydrążono dowierzchnię wentylacyjną 3 w pokładzie 416 na odcinku około 276 m. W dowierzchni wentylacyjnej 2 w odległości około 45 m od dowierzchni wentylacyjnej 3 w pokładzie 416 zabudowana była stacja transformatorowa typu EH-d30-900/6,0/1,0/0,5/4/01 o numerze kopalnianym 202. Stacja ta  zasilana była z rozdzielni 6kV Rd-800 na poziomie 830 m z pola rozdzielczego typu RDGm-12 nr 6. W stacji zabudowane było między innymi centralne zabezpieczenie upływowe typu EH-C10K, zabezpieczające odpływ o napięciu 1000 V. Ze stacji nr kopalniany 202, napięciem 1000 V, zasilany był ognioszczelny zestaw manewrowy niskonapięciowy typu EH-d02-W/1,0/II/04.01. Zestaw manewrowy wyposażony był m.in. w przekaźnik nadmiarowo - prądowy typu LH86/2.1 i przewodem typu OnGcekżG 3x70+35+4x6mm2 zasilał skrzynię aparatury elektrycznej kombajnu chodnikowego typu R-130. Na przewodzie tym w 10 miejscach wykonane były naprawy  uszkodzeń.

W dniu 14 kwietnia 2018 r., na zmianie D rozpoczynającej się o godzinie 030, sztygar zmianowy oddziału górniczego GRP1-H skierował do drążonej dowierzchni wentylacyjnej 3 w pokładzie 416 zespół 7 pracowników, w tym górnika przodowego i kombajnistę. Do utrzymania ruchu urządzeń elektrycznych w tym wyrobisku skierowany został elektromonter oddziału MEUD2-H. Około godziny 245, podczas pracy kombajnu w dowierzchni wentylacyjnej 3 w stacji transformatorowej numer kopalniany 202 zadziałało centralne zabezpieczenie upływowe typu EH-C10K i wyłączony został stycznik 6kV. Elektromonter skasował zadziałanie centralnego zabezpieczenia upływowego typu EH-C10K, załączył  stycznik 6kV i zestaw manewrowy zasilony został napięciem 1000 V. Po podaniu napięcia kombajnista wznowił urabianie. Po upływie około 15 minut górnik przodowy wszedł  pod wschodni ocios dowierzchni wentylacyjnej 3 w sąsiedztwio urabiającego kombajnu. Około godziny 310, kiedy górnik przodowy dotknął, będącego prawdopodobnie pod napięciem, korpusu kombajnu typu R-130, nastąpiło zadziałanie członu zwarciowego przekaźnika nadmiarowo - prądowego typu LH86/2.1 w zestawie manewrowym. Spowodowało to wyłączenie zasilania kombajnu. W tym czasie kombajnista usłyszał krzyk górnika przodowego, który uskarżał się na silny ból rąk i twierdził, że został porażony prądem elektrycznym. Na polecenie sztygara zmianowego górnik przodowy o własnych siłachz jednym z pracowników oddziału GRP1-H wyjechał na powierzchnie, gdzie w punkcie pierwszej pomocy przebadany został przez lekarza. W wydanej opinii lekarz zapisał, że górnik przodowy „doznał porażenia prądem elektrycznym”. Po przebadaniu przez lekarza poszkodowany przewieziony został do Szpitala Miejskiego nr 1 w Rudzie Śląskiej.

Przyczyną wypadku porażenia prądem elektrycznym górnika przodowego, było dotknięcia korpusu kombajnu chodnikowego, który prawdopodobnie był pod napięcie.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach:

  • wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji przewodu oponowego typu OnGcekż-G o przekroju 3x70+35+4x6mm2 i długości 50 m, zabudowanego w drążonej dowierzchni wentylacyjnej 3 w pokładzie 416 na poziomie 830 m, w wyrobisku ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, z wentylacją odrębną kombinowaną, pomiędzy skrzynią aparaturową kombajnu R-130 typu SAE-2 o numerze fabrycznym 14/17, a wyłącznikiem wielostycznikowym typu EH-d02-W/1.0/II/04.01 o numerze fabrycznym 42/06, do czasu uzyskania na ww. przewodzie stanu izolacji żył roboczych powyżej 10MΩ, to jest zgodnego z zapisami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej skrzyni aparatury elektrycznej typu SAE-2 produkcji FAMUR S.A. z marca 2017 r.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry