14.05.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 18.05.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 33/2009/EW

o wypadku zbiorowym (jeden wypadek ciężki, jeden lekki), zaistniałym w dniu 14.05.2009 r., o godzinie 2030, w pasie P-15a pola G-8/3, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach.

W dniu 14.05.2009 r., w Oddziale Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, rejon Rudna Główna, na zmianie III wielozmianowego systemu pracy (WSP), o godz. 2030 w pasie P-15a pola G-8/3 oddziału G-7, na poziomie 950 m, w bezpośrednim sąsiedztwie filara ochronnego szybu R-VIII i w odległości ok. 3000 m od szybu zjazdowego R-I, doszło do wypadku zbiorowego, któremu ulegli pracownicy oddziału G-7, ślusarz-mechanik (wypadek ciężki) i górnik (wypadek lekki) będący przodowym brygady.

Wyrobisko, w miejscu wypadku, miało nachylenie ok. 8°, zmienną wysokość od 3,9 do 4,5 m oraz szerokość ok. 7,5 m. Spąg wyrobiska na tym odcinku był w miarę równy i suchy. W ramach przebudowy lutniociągu trzyosobowa brygada oddziału G-7 w składzie: górnik, ślusarz-mechanik i górnik operator samojezdnego wozu strzałowego (SWS), na polecenie sztygara zmianowego nadzorującego roboty w tym zakresie, prowadziła prace związane z podwieszaniem lutniociągu Ø 800 typu LT/C pod stropem pasa P-15a. Brygada najpierw zdemontowała lutnie Ø 600, a następnie przystąpiła do montażu linki stalowej nośnej Ø 8 mm na hakach mocowanych do kotew. Czynności te prowadzili górnik i ślusarz-mechanik z platformy przemieszczającego się wozu. W chwili rozpoczęcia prac na podeście platformy SWS znajdowały się trzy odcinki lutni oraz zwój linki. Dla uzyskania właściwego napięcia linki brygada, co kilka kotew, przeciągała ją przez otwory w kotwach lub owijała ją na hakach.

Ze wstępnej oceny zdarzenia wynika, że podczas podwieszania linki nośnej lutniociągu elastycznego, prawdopodobnie w trakcie jej sukcesywnego rozwijania, nastąpiło splątanie się zwoju i powstanie pętli. Następnie pętla linki zacisnęła się na nodze ślusarza-mechanika, co w wyniku przemieszczenia się SWS doprowadziło do jej pełnego zaciągnięcia się, powodując amputację podudzia lewego. Wypadek lekki, jakiemu uległ górnik - rany szarpanej prawej dłoni, zaistniał prawdopodobnie podczas próby uwalniania współpracownika. Członkowie brygady udzielili poszkodowanemu ślusarzowi-mechanikowi pierwszej pomocy, po czym powiadomili sztygara zmianowego oddziału C-8 (oddział maszyn ciężkich) o wypadku i rozpoczęli transport poszkodowanego SWS w kierunku szybu. Po wtransportowaniu poszkodowanego na powierzchnię, został on przewieziony do Szpitala Miejskiego w Lubinie. W szpitalu, z uwagi na charakter rany, dokonano zabiegu chirurgicznego amputacji nogi powyżej kolana.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję, w których zobowiązał Przedsiębiorcę KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie do:

  1. zbadania przez upoważnioną jednostkę stanu technicznego, szczególnie układu hamulcowego, wozu strzałowego SWS o numerze zakładowym 39,
  2. przedstawienia sprawozdania i wyników z wykonanych czynności sprawdzających stan techniczny ww. wozu SWS w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych w OUG we Wrocławiu.

do góry