14.05.2010.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 19.05.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 27/2010/EW

w sprawie wypadku, urazu gałki ocznej, zaistniałego w dniu 14.05.2010 r. około godz. 355 w Kopalni „Olkusz - Pomorzany” należącej do Zakładów Górniczo — Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, któremu uległ górnik operator samojezdnych maszyn górniczych pod ziemią, lat 40, pracujący w zakładzie górniczym 11 miesięcy.

Wypadek zaistniał w rejonie skrzyżowania chodnika zabierkowego 765/1 z komorą odstawczą KO-1, w oddziale wydobywczym O/VI w bloku hektarowym 1632, na poziomie 233 m n.p.m. Złoże rud cynku i ołowiu, w tym rejonie, zostało zaliczone do I stopnia zagrożenia wodnego. Oddział O/VI prowadził, w tym rejonie, roboty przygotowawcze i eksploatacyjne systemem komorowo – filarowym i komorowo – filarowo – zabierkowym z podsadzką hydrauliczną. Obudowę komory odstawczej KO-1, o szerokości ok. 5,8 m i wysokości ok. 4,7 m i chodnika zabierkowego 765/1, o szerokości ok. 4,5 m i wysokości  ok. 4,3 m, stanowiły kotwy stalowe wklejane typu „Olkusz 16A”, w siatce kotwienia l,0 m x 1,0 m, o długości l,6 m. Spąg chodnika zabierkowego 765/1 w rejonie skrzyżowania z komorą odstawczą KO-1, tj. w miejscu wybierania urobku, był poziomy i niezawodniony. Wyrobisko przewietrzane było wentylacją lutniową.

W dniu 14.05.2010 r. na zmianie C, rozpoczynającej się od godz. 2200 trwającej do godziny 600 sztygar zmianowy oddziału wydobywczego O/VI na podziale załogi wyznaczył operatora samojezdnego pojazdu oponowego z napędem spalinowym, ładowarki TORO-1250, do wybierania urobku z drążonej komory odstawczej KO-1 z chodnika zabierkowego 765/1 w oddziale wydobywczym O/VI. W czasie wybierania urobku operator ładowarki TORO-1250 został prawdopodobnie uderzony odłamkiem skalnym w lewe oko. Według opinii lekarskiej poszkodowany doznał obrażeń lewego oka polegających na rozfragmentowaniu soczewki, krwawieniu nadnaczyniowkowym z podejrzeniem pęknięcia tylnej ściany gałki ocznej.

Wobec braku świadków wypadku przyjęto, że przyczyną wypadku operatora ładowarki TORO-1259 było uderzenie w lewe oko, odłamkiem skalnym w czasie wybierania urobku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry