14.05.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 17.05.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 32/2012/EW

w sprawie pożaru przenośnika taśmowego B-1600 zaistniałego w dniu 14.05.2012 r. ok. godz. 2220 w zakładzie górniczym „Kujawy”, należącym do Lafarge Cement S.A. w Małogoszczy.

Pożar wystąpił na przenośniku taśmowym B-1600 (ozn. technologiczne BC-07) służącym do transportu urobku z łamiarni Nr 1, usytuowanej w wyrobisku górniczym „Wapienno”( poz. II, o rzędnej ok. 52 m npm.), do łamiarni wtórnej usytuowanej poza wyrobiskiem i poza zakładem górniczym. Długość przenośnika wynosiła 242 m, a nachylenie 15°.

Przenośnik zabudowany był w galerii posadowionej na estakadzie konstrukcji stalowej, posiadającej w przekroju wysokość 2,8 m i szerokość 4,3 m. Estakada była osłonięta elewacyjną blachą trapezową. Cześć przenośnika od strony bębna zwrotnego prowadzona była w tunelu żelbetowym o długości ok. 35 m. Stacja napędowa przenośnika usytuowana była na poziomie łamiarni wtórnej. W galerii, wzdłuż przenośnika, wykonane były obustronne przejścia, do których obowiązywał zakaz wejścia w czasie pracy przenośnika.

W dniu 14.05.2012 r. ok. godz. 2145 została zakończona praca łamiarni Nr 1 i przenośnika B-1600 odbierającego urobek. Operator urządzeń sortująco – kruszących pracujący na zmianie II, po wyłączeniu urządzeń łamiarni i przenośnika, dokonał sprawdzenia urządzeń łamiarni, w tym również stacji zwrotnej przenośnika B-1600 i nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Nadzór nad ruchem urządzeń na III zmianie, przejął sztygar zmianowy. Sztygar wioząc pracowników brygady czyszczącej ok. godz. 2220 zauważył palącą się taśmę przenośnika B-1600, w rejonie stacji napinającej, usytuowanej w połowie długości przenośnika. Powiadomiono straż pożarną PSP w Żninie i OSP w Barcinie. Pierwsze jednostki straży pożarnej przybyły na miejsce pożaru po ok. 20 min. Po potwierdzeniu wyłączenia napięcia zasilającego urządzeń łamiarni Nr 1 i przenośnika przez sztygara utrzymania ruchu elektrycznego, straż pożarna przystąpiła do akcji gaśniczej. W akcji gaśniczej uczestniczyło łącznie dziewięć jednostek. Gaszenie pożaru zakończono o godz. 130 w dniu 15.05.2012 r. Na miejscu pogorzeliska pozostały 4 jednostki straży pożarnej w celu jego zabezpieczenia.

Pożar nie spowodował zagrożenia dla załogi, a w czasie prowadzenia akcji pożarowej nikt nie został poszkodowany.

Przyczyny pożaru bada komisja powołana przez Dyrektora Lafarge Cement S.A. Cementownia Kujawy w Bielawach.

W wyniku pożaru spaleniu uległo ok. 130 m taśmy przenośnika B-1600, a zniszczeniu zestawy krążników górnych i dolnych konstrukcji przenośnika, od stacji napinającej do łamiarni Nr 1. Konstrukcja nośna stalowa estakady nie uległa uszkodzeniu, natomiast w części żelbetowej występują wyraźne uszkodzenia stropu kanału odsłaniające pręty zbrojeniowe. Ponadto w wyniku działania wysokiej temperatury zniszczeniu uległy: bębny odchylające i napinające, ciężarowe urządzenie napinające, skrobacze taśmy, zgarniaki taśmy, zestawy samonastawne górne, czujniki zbieżności taśmy, linkowe wyłączniki bezpieczeństwa. W zakresie instalacji elektrycznej prowadzonej wzdłuż trasy przenośnika B-1600 całkowitemu zniszczeniu uległy: kabel 2 x (YAKYFy 3x240 AL) o długości ok. 700 m, układ NN obwodów siłowych z podstacji 114NC91 oraz instalacja podstawowych obwodów sterowniczych typu J-Y(ST)Y 10x2x0,8 o długości ok.500 m i instalacja typu J-Y(ST)Y 2x2x0,8 o długości ok.1000 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry