14 07 2019

Wyższy Urząd Górniczy

      Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                              

      Katowice, dnia 17 lipca 2019 r.

INFORMACJA Nr 42/2019/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia, zaistniałego w dniu 14.07.2019 r. o godz. 419 w zakładzie górniczym ZG Brzeszcze w Brzeszczach należącym do TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie.

Zdarzenie zaistniało w szybie Andrzej VIII w trakcie zabudowy kabla energetycznego typu YHKGXSFoyn 3x185/30 3,6/6kV od poziomu 430 m do poziomu 900 m. Szyb Andrzej VIII jest szybem wdechowym o średnicy 7,5 m, wyposażonym  w górniczy wyciąg szybowy z klatką wielkogabarytową i przeciwciężarem służący do prowadzenia jazdy ludzi i transportu materiałów między zrębem a poz. 430 m, 512 m, 640 m, 740 m i 900 m przy obciążeniu odpowiednio 7,5 Mg i 15,32 Mg, z prędkością 10,8 m/s. W szybie Andrzej VIII zainstalowany jest również górniczy wyciąg szybowy awaryjno-rewizyjny służący m.in. do ewakuacji ludzi z szybu.

W dniu 13.07.2019 r. na zmianie  rozpoczynającej się od godz. 1800 wykonywano zabudowę kabla energetycznego 6 kV po stronie zachodniej szybu Andrzej VIII, od poziomu 430 m do poziomu 900 m. Roboty wykonywane były przez pracowników Zakładu Robót Górniczych „Górrem” Sp. z o.o. Kabel opuszczano do szybu przy pomocy wciągarki wolnobieżnej PIOMA WW 100 z nawiniętą liną ϕ 30, ustawionej obok budynku nadszybia po stronie południowo-zachodniej. Wciągarka była mocowana do podłoża poprzez ramę pośrednią za pomocą 8 kotew M30. Do konwojowania kabla w szybie wyznaczono 3 pracowników firmy „Górrem” i sygnalistę szybowego z ZG Brzeszcze. Pracownicy z piętra rewizyjnego przeciwciężaru obserwowali koniec opuszczanego kabla o długości 490 m zamocowanego do liny wciągarki. W trakcie opuszczania, gdy koniec kabla znajdował się na głębokości 870 m, o godzinie 419 nastąpiło wyrwanie kotew mocujących ramę wciągarki wolnobieżnej do podłoża. W wyniku wyrwania ramy nastąpiło gwałtowne i niekontrolowane przemieszczenie wciągarki z ramą w stronę zrębu szybu. Przemieszczające się elementy uderzyły najpierw o stopę zastrzału wieży powodując oderwanie się ramy od wciągarki. Przemieszczająca się wciągarka uszkodziła następnie ścianę zewnętrzną zachodnią budynku nadszybia i uderzyła o oszybie szybu. Nastąpiło zerwanie liny wciągarki wraz z zamocowanym do niej kablem. Opadający kabel wraz z liną wciągarki zawisł na elementach zbrojenia szybu na głębokości od 814 m do 870 m, gdzie znajdowała się głowica przeciwciężaru. Pracownicy znajdujący się w piętrze przeciwciężaru nie odnieśli obrażeń. Akcję ratowniczą prowadzono z udziałem CSRG. Pracowników ewakuowano na zrąb szybu Andrzej VIII przy pomocy wyciągu awaryjno-rewizyjnego o godz. 920.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry