14 07 2020

Wyższy Urząd Górniczy

         Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                          

 Katowice, dnia  5  października 2020 r.

INFORMACJA Nr 26/2020/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu - pożarze samojezdnego zestawu kruszarkowego z kruszarką udarową typu ZKDU120/130, zaistniałym w dniu 14 lipca 2020 r. około godz. 750 w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia „Lipkowa Góra” w Gnieździskach, należącym do przedsiębiorcy Polskie Górnictwo Skalne Sp. z o.o., Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce.

W zakładzie górniczym Kopalnia „Lipkowa Góra” wydobywane są wapienie w sposób odkrywkowy w wyrobisku stokowo-wgłębnym. Eksploatacja kopaliny prowadzona jest systemem ścianowym, jednym poziomem na dwóch podpiętrach eksploatacyjnych.

Urobek spod ściany eksploatacyjnej ładowany jest koparką jednonaczyniową do samojezdnego zestawu kruszarkowego w wyrobisku górniczym. Samojezdny zestaw kruszarkowy z kruszarką udarową typu ZKDU120/130 wyposażono w napęd spalinowy.

W dniu 14 lipca 2020 r. ok. godz. 750 operator koparki ładujący urobek do kosza zasypowego samojezdnego zestawu kruszącego znajdującego się w centralnej części południowo-wschodniej ściany górnego podpiętra pierwszego poziomu zauważył wydobywający się dym i ogień z zespołu napędowego. Nadał ciągły sygnał dźwiękowy i odjechał kilkanaście metrów od zestawu kruszarkowego, następnie zabrał gaśnicę z ładowarki i pobiegł gasić pożar. Pracownik obsługujący zestaw kruszarkowy wyłączył wyłącznikiem bezpieczeństwa zestaw i przystąpił do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu zestawu. Do gaszenia przystąpili również przebywający w pobliżu operatorzy koparki i ładowarki. Pomimo podjętej próby ugaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym, pożaru nie ugaszono. Wezwana Straż Pożarna po przybyciu na miejsce ugasiła pożar zestawu.

W wyniku zdarzenia spaleniu uległ zespół napędowy zestawu. Nikt nie został poszkodowany, zdarzenie nie skutkowało zaistnieniem wypadku. Samojezdny zestaw kruszarkowy został ogrodzony taśmą ostrzegawczą i rozstawione zostały tablice ostrzegawcze.

Przyczyną pożaru było powstanie ognia w zespole napędowym w następstwie zapalenia oleju na nagrzanych elementach zestawu kruszarkowego najprawdopodobniej w wyniku pęknięcia hydraulicznej instalacji olejowej.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach nakazał usunięcie zestawu z wyrobiska, a do czasu jego usunięcia - zabezpieczenia miejsca postoju, w sposób określony przez kierownika ruchu zakładu górniczego, zapewniający bezpieczeństwo osób i ruchu zakładu górniczego. Ponadto nakazano przekazanie zestawu do badań specjalistycznych odpowiedniej jednostce, w celu określenia przyczyn zaistniałego zdarzenia i poinformowanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach o wynikach tych badań.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry