14.08.2013.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 21.08.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 41/2013/EW

w sprawie wypadku lekkiego, zaistniałego w dniu 14.08.2013 r. o godz. 410 w zakładzie górniczym Kopalnia „Wszachów” we Wszachowie, należącym do Przedsiębiorcy – Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. w Sandomierzu, któremu uległ kierowca wozidła technologicznego, lat 49, pracujący w górnictwie 3 miesiące.

Wypadek zaistniał w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia „Wszachów” we Wszachowie, w wyrobisku stokowo-wgłębnym, na pochylni transportowej z I-go poziomu – 290 m npm, w rejonie skarpy północnej, podczas przewozu urobku do zakładu przeróbczego.

W dniu 13.08.2013 r. 6-osobowa załoga zakładu górniczego rozpoczęła pracę na zmianie III trwającej w godzinach od 2200 do 600. Sztygar zmianowy skierował kierowcę wozidła technologicznego marki BIEŁAZ typu 7548A, do pracy przy transporcie urobku z wyrobiska do zakładu przeróbczego. Kierowca przed rozpoczęciem jazdy przeprowadził obsługę codzienną pojazdu, stwierdzając na podstawie wskaźnika umieszczonego w kabinie niski poziom paliwa. Z przeprowadzonego wspólnie ze sztygarem szacunku wynikało, że paliwa powinno wystarczyć do końca zmiany.

Około godziny 400 kierowca rozpoczął kolejny 29 wywóz urobku. Nachylenie wzdłużne pochylni o długości ok. 80 m, od miejsca załadunku kopaliny do wyjazdu z wyrobiska, wynosiło ok. 8 %. Jadąc do góry po pochylni transportowej, około 10 m przed wyjazdem z wyrobiska, kierowca zauważył spadek obrotów silnika, po czym silnik zgasł i nastąpiło zatrzymanie wozidła. Kierowca skojarzył unieruchomienie silnika z brakiem paliwa w zbiorniku i załączył hamulec roboczy oraz postojowy. Przez radiotelefon powiadomił o zaistniałej sytuacji sztygara zmianowego, który podjął działania w celu odholowania wozidła za pomocą ładowarki kołowej. Kierowca oczekując na przyjazd ładowarki nie zabezpieczył wozidła przed stoczeniem poprzez podłożenie pod koła metalowych klinów, będących na wyposażeniu pojazdu. Ok. godz. 410 wozidło zaczęło powoli staczać się w dół po pochylni. Kierowca wykonał skręt kierownicą, aby najechać tylną częścią wozidła na skarpę północną piętra I o wysokości ok. 4 m. W wyniku najechania tylnych lewych kół wozidła na skarpę o wysokości ok. 1 m, nastąpiło jego przewrócenie się na prawą stronę. Kierowca próbował opuścić wozidło, ale nie mógł otworzyć drzwi z lewej strony kabiny. Po chwili przybiegł z wyrobiska operator koparki i pomógł kierowcy wyjść z wozidła. Przybyły na miejsce wypadku sztygar po rozmowie z kierowcą postanowił nie wzywać pogotowia ratunkowego. Samochodem zakładowym kierowca odwieziony został do szpitala w Opatowie, z którego został wypisany do domu w dniu 16.08.2013 r.

Poszkodowany doznał stłuczenia ściany klatki piersiowej i głowy w okolicy prawej gałęzi żuchwy. W wyniku przewrócenia wozidła nastąpiło uszkodzenie błotnika przedniego, lusterka zewnętrznego oraz drabinki wejściowej na pomost obsługowy wraz z elementami balustrady z prawej strony.

Przyczyną wypadku było przewrócenie wozidła w wyniku najechania lewą stroną na pochyłość skarpy bocznej podczas staczania się wozidła po pochylni transportowej z wyrobiska, na skutek braku skutecznego działania hamulca postojowego.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach:

  • wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji wozidła BIEŁAZ typu 7548A nr 7, do czasu doprowadzenia wozidła do stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczną oraz przeprowadzenia odbioru technicznego po dokonanej naprawie i ponownego dopuszczenia do ruchu przez kierownika ruchu zakładu górniczego, 
  • nakazał przeprowadzić przez właściwą jednostkę sprawdzenie prawidłowości rozwiązań poprzez ocenę (badanie) układów hamulcowych wozidła BIEŁAZ typu 7548A nr 7, celem określenia ich wpływu na zaistniały wypadek, a także wykonanie oceny pojazdu w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry