14.09.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-14/gg-105/2013

Katowice, dnia 18.09.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 14/2013 śm/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (jeden śmiertelny i dwa lekkie), zaistniałego w dniu 14 września 2013 r., o godzinie 322 w PKW S.A. ZG Sobieski w Jaworznie, któremu ulegli:

  • górnik oddziału G-2, lat 34, zatrudniony w górnictwie 11 lat (wypadek śmiertelny), 
  • górnik kombajnista oddziału G-2, lat 42, zatrudniony w górnictwie 23 lata (wypadek lekki), 
  • górnik kombajnista oddziału G-2, lat 45, zatrudniony w górnictwie 20 lat (wypadek lekki).

Wypadek zaistniał w chodniku transportowym (likwidacyjnym) ściany 540a, w pokładzie 207 na poziomie 500 m. Ściana o długości ok. 250 m, wyposażona w 141 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik 24/50-POz, kombajn ścianowy typu 7LS6 JOY i przenośnik ścianowy typu Rybnik-1100, eksploatowana była systemem poprzecznym z zawałem stropu, na wysokość do 4,8 m, z pozostawieniem w stropie warstwy węgla o grubości do 0,4 m. Pokład 207 o miąższości 4,9 – 5,5 m, nachyleniu 5-9o, zalegał na głębokości od 581m do 637 m.

W dniu 13.08.2013 r. ściana zbliżyła się na odległość ok. 15 m do projektowanej linii jej zakończenia i od tego dnia rozpoczęto roboty związane z przygotowaniem do likwidacji. Do dnia 13.09.2013 r. wykonano kombajnem ścianowym chodnik transportowy (likwidacyjny) ściany, zabudowując go na odcinkach od sekcji nr 141 do sekcji nr 32 i od sekcji nr 22 do sekcji nr 1 stropnicami stalowymi poprzecznymi o długości 6m każda, budowanymi po dwie z każdej sekcji obudowy zmechanizowanej, z wykładką stropu filarówkami. Od sekcji nr 31 do sekcji nr 23 obudowę stropu stanowiły stropnice stalowe o długości 3 m, budowane po dwie z każdej sekcji obudowy zmechanizowanej, z wykładką stropu filarówkami. Na tym odcinku ściany strop zabezpieczony był obudową na szerokości około 1,3 m od linii końców stropnic obudowy zmechanizowanej. Otwarcie niezabezpieczonego obudową stropu wynosiło na tym odcinku od 2,0 m do 3,4 m.

W dniu 13.09.2013 r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 030 w dniu 14.09.2011 r., sztygar zmianowy wyznaczył zespół 4 górników, w tym przodowego i dwóch kombajnistów, do kontynuacji wykonania chodnika transportowego ściany, a pozostałych 6 pracowników do prac transportowych i obsługi odstawy. Roboty rozpoczęto od urobienia kombajnem ociosu węglowego na odcinku od sekcji nr 25 do sekcji nr 29. Po wyłączeniu kombajnu i przenośnika ścianowego, górnik i dwóch kombajnistów weszło na pomost roboczy zabudowany na kombajnie ścianowym, celem wykonania obudowy chodnika transportowego. Po częściowym zrabowaniu sekcji obudowy zmechanizowanej nr 23 i 25, włożyli na ich stropnice po dwie stropnice stalowe długości 6 m, a następnie rozpoczęli wykładkę stropu filarówkami pomiędzy tymi sekcjami. Podczas wykonywania tych robót, około godziny 322, ze stropu odspoiła się bryła węgla o wymiarach 3,0 m x 1,0 m x 0,5 m, która uderzyła i przygniotła jednego z górników do korpusu kombajnu ścianowego, na wysokości sekcji nr 26. Pozostali dwaj górnicy zdołali odskoczyć doznając lekkich obrażeń.

W wyniku podjętej przez górników akcji ratunkowej, ściągnięto poszkodowanego z pomostu roboczego, a sanitariusz rozpoczął reanimację. Po przywróceniu funkcji życiowych, poszkodowanego na noszach przetransportowano do pociągu sanitarnego. Pomimo prowadzonej reanimacji, po przewiezieniu karetką do Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, o godzinie 530 lekarz stwierdził zgon, w wyniku obrażeń głowy. Dwaj lekko poszkodowani po wyjeździe na powierzchnię udali się do punktu opatrunkowego.

Wg wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku zbiorowego (jeden śmiertelny i dwa lekkie), było uderzenie trzech górników stojących na pomoście roboczym kombajnu ścianowego odspojoną od niezabezpieczonego stropu bryłą węgla, w wykonywanym chodniku likwidacyjnym ściany.

W związku z zaistniały wypadkiem zbiorowym, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej wykonania chodnika transportowego (likwidacyjnego) ściany 540a w pokładzie 207 na poziomie 500 m, do czasu:
    1) zabezpieczenia miejsca opadu skał stropowych, w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
    2) zweryfikowania ustaleń projektu technicznego wraz z technologią likwidacji ściany 540a w pokładzie 207 w oddziale G-2, poz. 500 m, w zakresie sposobu wykonania chodnika transportowego.
  2. Niezwłocznie, ponownie przeszkolić osoby dozoru i pracowników zakładu górniczego w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania obudowy w przygotowywanych do likwidacji ścianach. 
  3. Z okolicznościami wypadku zbiorowego zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry