14.10.2009.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 19.10.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 78/2009/EW

w sprawie braku zasilania w energię elektryczną zakładu górniczego Zakłady Górnicze „Trzebionka” S. A. w likwidacji ZG „Trzebionka” S. A. w Trzebini zaistniałego w dniu 14. 10. 2009 r. o godz. 1338.

Zakłady Górnicze „Trzebionka” S. A. w likwidacji ZG „Trzebionka” S. A. w Trzebini posiadają dwa niezależne zasilania w energię elektryczną ze stacji 110/20/6 kV „Włodzimierz” będącej własnością dystrybutora energii elektrycznej ENION GRUPA TAURON S.A. Oddział w Będzinie – Będziński Zakład Elektroenergetyczny. Obydwa zasilania pokrywają pełne zapotrzebowanie mocy zakładu górniczego i są zrealizowane liniami elektroenergetycznymi prowadzonymi do rozdzielni głównej R 6 kV RG zakładu górniczego.

W dniu 14 października 2009 r. o godzinie 1338 nastąpiła przerwa w zasilaniu w energię elektryczną rozdzielni głównej R 6 kV RG zakładu górniczego ze stacji 110/20/6 kV „Włodzimierz”. Brak zasilania w energię elektryczną spowodował w szczególności zatrzymanie ruchu wentylatorów głównych, górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń głównego odwadniania. W tym czasie nie prowadzono jazdy ludzi górniczymi wyciągami szybowymi, a w wyrobiskach przebywało 2 pracowników. W związku z brakiem przewietrzania wyrobisk wycofano dwóch pracowników z komory pomp głównego odwadniania na poz. +85 m pod szyb wdechowy „Włodzimierz”. O godzinie 1433 dostawca energii elektrycznej przywrócił zasilanie zakładu górniczego w energię elektryczną obydwiema liniami elektroenergetycznymi prowadzonymi do rozdzielni głównej R 6 kV RG zakładu górniczego. O godzinie 1455 uruchomiono wentylator w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Balin, a o godzinie 1514 wentylator w podziemnej stacji wentylatorów głównych szybu „Andrzej” na poz. +194 m. Zatrzymanie ruchu wentylatorów głównych nie spowodowało przekroczenia dopuszczalnego stężenia gazów oraz zagrożenia w zakresie wymaganego składu powietrza i temperatury w wyrobiskach zakładu górniczego. Nie nastąpiło przekroczenie maksymalnego poziomu wód w wyrobiskach górniczych. W związku z brakiem zasilania w energię elektryczną zakładu górniczego nie zgłoszono wypadku.

Przyczyną braku zasilania w energię elektryczna zakładu górniczego były zakłócenia w sieci 110 kV dostawcy ENION GRUPA TAURON S.A. Oddział w Będzinie – Będziński Zakład Elektroenergetyczny.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry