14.10.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 26.10.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 76/2010/EW

w sprawie zdarzenia zaistniałego w dniu 14 października 2010 r. około godziny 2000, polegającego na zatrzymaniu ruchu górniczych wyciągów szybowych zainstalowanych w przedziałach „A” i „B” szybu „V” KW S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej, w związku ze stwierdzeniem uszkodzenia liny wyrównawczej zachodniej  wyciągu szybowego w przedziale „A”.

Ogólna charakterystyka szybu „V” KWK „Bielszowice”:
Szyb wdechowy, dwuprzedziałowy.
Wieża szybowa basztowa, stalowo-betonowa.
Zrąb szybu wyposażony w klapy przeciwpożarowe przesuwne.
Średnica szybu - Φ 7,5 m.
Głębokość szybu - 1130 m.
Poziomy: poz. 642 m; poz. 840 m; poz. 1000 m.

Ogólna charakterystyka górniczego wyciągu szybowego przedziału „A” szybu „V”:
Parametry ruchu:
Wydobycie urobku: Vu = 20 m/s – stosowana 10 m/s, Qu = 20 Mg
Wydobycie: poz. 870 m.
Naczynia wyciągowe: skipy Qu = 20 Mg
Maszyna wyciągowa: 4L-4250/2 x 2400
Regulator jazdy typu SK 3s.
Hamulce tarczowe z agregatami hydraulicznymi firmy "Bosch" wersja III.
Sterowanie: ręczne lub automatyczne.

W dniu 14 października 2010 r. o godziny 2003 (czas aparatu rejestrującego) podczas prowadzenia wydobycia w sterowaniu automatycznym, w momencie startu (pełny skip północny na stacji załadowczej poz. 870 m), nastąpił wymuszony ruch bębna pędnego maszyny wyciągowej, w kierunku przeciwnym do zadanego, co spowodowało przerwanie ruchu wyciągu poprzez zatrzymanie awaryjne maszyny wyciągowej hamowaniem bezpieczeństwa. Po przejściu na sterowanie ręczne, maszynista usiłował ruszyć w kierunku skip północny do góry, lecz ponownie nastąpił ruch bębna pędnego w kierunku przeciwnym. Po zadaniu maksymalnych prądów obwodów głównych (pułap prądów ok. 3,5 kA) maszynista uzyskał ruch linopędni w kierunku poprawnym, ale prędkość była znacznie niższa niż normalnie. O godzinie 2018 maszynista wyciągowy przerwał ruch i skontaktował się z sygnalistą, na poziomie załadunku, w celu wyjaśnienia sytuacji. Poinformował również sztygara zmianowego o zaistniałej awarii. Sztygar zmianowy oddziału szybowego stwierdził obecność kłębowiska liny wyrównawczej w rejonie stacji zwrotnej lin wyrównawczych i zbiornika przepadu w przedziale „A”.

Kierownik Działu Energomechanicznego wstrzymał ruch górniczych wyciągów szybowych, zainstalowanych w przedziałach „A” i „B” szybu „V”, i poinformował Dyrektora UGBKUE o zaistniałym zdarzeniu.

Oględziny przeprowadzone w rejonie poziomu załadunku wykazały, że skip północny znajduje się w prowadzeniu kątowym, jego głowica jest na wysokości poziomu 870 m. Pomiędzy naczyniem wyciągowym a ścianką działową przedziału „A” znajdują się spętlenia liny wyrównawczej zachodniej, część liny znajduje się po stronie przedziału „B”. Górne segmenty ścianki działowej zostały wybrzuszone w stronę przedziału „B” . Pozostała część liny wyrównawczej została spętlona na stacji zwrotnej i w zbiorniku przepadu. Stwierdzono uszkodzenia prowadzenia kątowego skipów na poziomie załadowczym 870 m.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych wydał decyzję, w której nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale „A” szybu „V”, do czasu usunięcia skutków awarii w tym przedziale.
  2. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale „B” szybu „V”, do czasu usunięcia oddziaływania skutków awarii górniczego wyciągu szybowego przedziału „A” na górniczy wyciąg szybowy przedziału „B”.

Ustalanie przyczyn i okoliczności zaistniałego zdarzenia prowadzi Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry