14.10.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 23.10.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 66/2012/EW

w sprawie awarii górniczego wyciągu szybowego w szybie Leon IV zakładu górniczego KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach, zaistniałej
w dniu 14 października 2012 r. około godziny 19:15, polegającej na rozłączeniu zawie-szenia liny wyciągowej wyrównawczej ø 53 mm z liną i jej wpadnięciu do szybu.

Szyb Leon IV, o średnicy 8,5 m i głębokości 1076 m, jest wyposażony w górnicze wyciągi szybowe: podstawowy i pomocniczy. Górniczy wyciąg szybowy podstawowy przeznaczony jest do jazdy ludzi i transportu materiałów, na odcinku szybu od zrębu do poziomu 960 m, jest wyposażony w maszynę wyciągową 2L-5000/2000, klatki: wielkogabarytową 2-piętrową i 3-piętrową, prowadzone po czterech linach prowadniczych półzamkniętych ø 52,0 mm, cztery liny odbojowe półzamknięte o średnicy 54,0 mm pomiędzy naczyniami wyciągowymi, dwie liny wyciągowe nośne ø 48 mm i dwie liny wyciągowe wyrównawcze ø 53,0 mm. Maksymalne parametry obciążenia i prędkości jazdy wynoszą odpowiednio: dla transportu materiałów 15 Mg i 10 m/s, dla jazdy ludzi 8,1 Mg i 10 m/s. Liny wyciągowe wyrównawcze zamocowane są w zawieszeniach z uchwytem klinowym, odmiana SxK, wielkość 3. Górniczy wyciąg szybowy pomocniczy wyposażony jest w maszynę wyciągową 1B2015M, linę nośną ø 34 mm i klatkę 1-piętrową prowadzoną po 2 linach prowadniczych półzamknię-tych ø 32 mm. Maksymalne parametry obciążenia i prędkości jazdy wynoszą odpowiednio: dla transportu materiałów 2 Mg i 2 m/s, dla jazdy ludzi 0,9 Mg i 1,2 m/s.

W dniu 14.10.2012 r. na zmianie II rozpoczynającej się o godz. 14:00, 4-osobowa brygada szybowa, nadzorowana przez nadsztygara urządzeń wyciągowych i głównego odwadniania, skracała 2 liny wyciągowe wyrównawcze okrągłe ø 53 mm górniczego wyciągu szybowego podstawowego w szybie Leon IV. Roboty wykonywane były pod klatką 3-piętrową z pomostu do kontroli lin wyrównawczych zabudowanego w rejonie poziomu 960 m . Liny skrócono o 800 mm. Po zakończeniu skracania lin i ich połączeniu z zawieszeniami wykonywano jazdę próbną, z prędkością ok. 1 m/s, w celu obciążenia zawieszeń lin wyrównawczych ciężarem własnym lin. Ok. godz. 19:15 w czasie tej jazdy, gdy klatka 3-piętrowa znajdowała się na głębokości ok. 50 m pod zrębem szybu, nastąpiło rozłączenie zawieszenia liny wyciągowej wyrównawczej z liną i jej wpadnięcie do szybu. Spadająca lina spętliła się z liną wyrównawczą wschodnią na odcinku szybu od głębokości ok. 900 m do stacji nawrotu lin wyrównawczych. Zniszczeniu uległ pomost do kontroli lin wyrównawczych.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej górniczych wyciągów szybowych podstawowego oraz pomocniczego w szybie Leon IV i ustalił warunki wznowienia ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry