14.10.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa                                                                                   
GOW-18/gem-403/2014 

Katowice, dnia 21.10.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 18/2014 śm./EW
o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 14.10.2014r. o godzinie 2220, przekwalifikowanym na śmiertelny w dniu 17.10.2014r., w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, w przekopie wznoszącym N-18, poziom 830, któremu uległ górnik firmy Budwak sp. z o.o., lat 53, pracujący w górnictwie 14 lat.

Wypadek zaistniał w przekopie wznoszącym N-18, w odległości około 126m od skrzyżowania z przekopem kierunkowym zachodnim taśmowym, poziom 830.

Przekop wznoszący N-18 przewietrzany wentylacją odrębną, wykonany był w obudowie ŁP 12/V32/4, o rozstawie 0,75m. Wysokość wyrobiska wynosiła 3,56m, szerokość 5,7m, a nachylenie 40.

W przekopie wznoszącym N-18 zabudowane były m.in.: przenośnik taśmowy typu Gwarek-1000, trasa kolejki spalinowej podwieszanej, lutniociągi o średnicach 800mm i 1000mm, rurociągi ppoż. oraz sprężonego powietrza.

W dniu 14.10.2014r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zmianowy firmy Budwak sp. z o.o. skierował 3 pracowników do prac związanych z obsługą odstawy i transportu materiałów w drążonym kombajnem chodnikowym typu R-130 chodniku N-9
w pokładzie 403/1 oraz górnika do przekopu wznoszącego N-18, w celu przytransportowania rozpór stalowych.
Około godziny 2220 sztygar zmianowy znalazł tego górnika, leżącego na spągu w przekopie wznoszącym N-18, który skarżył się na problemy z kręgosłupem. Po udzieleniu pierwszej pomocy, około godziny 2300 wytransportowano poszkodowanego na powierzchnię. W punkcie opatrunkowym dyżurujący lekarz w wydanej opinii stwierdził: „dyskopatia lędźwiowa”. Następnie górnika przewieziono do Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie w dniu 16.10.2014r., wydano drugą opinię lekarską o treści „wstrząs urazowy, wstrząs krwotoczny, mnogie złamania miednicy, uszkodzenie tętnic, wypadek ciężki”. W dniu 16.10.2014r., o godzinie 1325, lekarz stwierdził zgon poszkodowanego.

W związku ze zdarzeniem, kierownik ruchu zakładu górniczego poinformował Dyrektora OUG w Rybniku:

  • w dniu 15.10.2014r., o godzinie 1245, o wypadku bez kwalifikacji o ciężkości,
  •  w dniu 16.10.2014r., o godzinie 1326, o wypadku ciężkim, po otrzymaniu opinii lekarskiej ze szpitala,
  • w dniu 17.10.2014r., o godzinie 721, o wypadku śmiertelnym, po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego ze szpitala wydanego w dniu 17.10.2014r.

Z uwagi na brak świadków zdarzenia, na obecnym etapie badania, nie ustalono okoliczności oraz przyczyny wypadku.

Po przeprowadzonych w dniu 15.10.2014r. oględzinach wskazanego miejsca wypadku, Dyrektor OUG w Rybniku nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Rybniku.

do góry