15_01_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia

Katowice, dnia 27 stycznia 2021 r.

INFORMACJA Nr 2/2021/EW

w sprawie wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy zaistniałego w dniu 15.01.2021 r. ok. godz. 350 w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek w Bytomiu, któremu uległ pracownik oddziału szybowego MPSZ-1 - młodszy ślusarz pod ziemią.

Wypadek zaistniał na zrębie szybu „Józef”.

Szyb „Józef” jest szybem wdechowym jednoprzedziałowym o głębokości 870,4 m.
W szybie zabudowany jest górniczy wyciąg szybowy z maszyną wyciągową typu K-7000. Wyciągiem szybowym prowadzona jest jazda ludzi i transport materiałów dwiema klatkami 4-piętrowymi (południową i północną) pomiędzy nadszybiem, zrębem szybu, a poziomami 160 m, 320 m, 420 m, 540 m, 726 m, 840 m. Klatką południową prowadzony jest m. in. transport materiałów długich w pozycji pionowej, realizowany po zdemontowaniu pomostu piętra nr 3 oraz po podniesieniu części uchylnych pomostów pięter nr 1 i 2.

W dniu 15.01.2021 r. na zm. E8, rozpoczynającej się o godzinie 2130, pięcioosobowy zespół pracowników oddziału szybowego MPSZ-1, skierowany został do transportu stojaków drewnianych w pozycji pionowej w klatce południowej w szybie „Józef”, ze zrębu do poziomu 726 m. Po zakończeniu transportu zespół przystąpił do prac związanych z przygotowaniem klatki do prowadzenia jazdy ludzi. Jeden z pracowników, stojąc na konstrukcji wsporczej pomostu piętra, przesunął rygiel blokujący część uchylną pomostu w pozycji podniesionej. Spowodowało to opadnięcie części uchylnej pomostu, która nie była w tym czasie połączona z jej mechanizmem podnoszenia i opuszczania. Pracownik został uderzony przez część uchylną pomostu oraz dociśnięty do konstrukcji naczynia wyciągowego i pomostu zrębu. Pracownicy brygady szybowej uwolnili poszkodowanego i udzielili mu pierwszej pomocy. Poszkodowanego przetransportowano do Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było uderzenie częścią uchylną pomostu piętra nr 2 klatki szybowej oraz dociśniecie nią pracownika do konstrukcji naczynia wyciągowego i pomostu zrębu. Przyczyna ta była następstwem opadnięcia części uchylnej pomostu, nie połączonej z jej mechanizmem podnoszenia i opuszczania, po wysunięcia rygla blokującego część uchylną w pozycji podniesionej.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzję w której nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia transportu materiałów długich w naczyniu wyciągowym - klatka południowa górniczego wyciągu szybowego w szybie „Józef”, do czasu:

  • doprowadzenia kołowrotu EKO-E-15, zabudowanego po stronie wschodniej na zrębie szybu do stanu zgodnego z dokumentacją techniczną,
  • przeprowadzenia okresowego badania technicznego pneumatycznego wciągnika łańcuchowego typu  PWŁ-3/6 o nr fabrycznym 11139/2015,
  • uszczegółowienia warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia transportu materiałów długich w klatce południowej.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry