15_06_2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  23 września 2022 r.

INFORMACJA Nr 25/2022/EW

o pożarze podziemnym, do którego doszło w dniu 15 czerwca 2022 r. ok. godz. 239 w przecince 34 z upadowej U-26 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach.

Do pożaru podziemnego doszło w przecince 34 z upadowej U-26 na poziomie 1087 m, w rejonie R-IX, w odległości około 1140 m na południowy zachód od szybu R-IX.

W dniu 15 czerwca 2022 r. na zmianie IV operator obsługujący przenośnik W-145 Z-0 zauważył dymy i o godz. 239 telefonicznie poinformował dyspozytora mocy o zadymieniu wyrobiska, w którym zabudowany był przenośnik. Dyspozytor mocy o zadymieniu powiadomił dyspozytora ruchu, który rozpoczął prowadzenie akcji pożarowej i wezwał pogotowie ratownicze z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego (JRGH). Następnie kierowanie akcją ratowniczą przejął KRZG. Ok. godz. 356 ratownicy wezwani z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie, po wstępnym rozpoznaniu przeprowadzonym w aparatach bojowych z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, stwierdzili zarzewie pożaru w przecince P-34 przy upadowej U-26.
Po wystawieniu posterunków na dojściach do strefy zagrożenia i założeniu bazy ratowniczej podjęte zostało aktywne gaszenie pożaru przez zastępy w aparatach bojowych oraz wykonywane były pomiary temperatury i składu powietrza kopalnianego. Gazy pożarowe odprowadzane były drogami powietrza zużytego w kierunku szybów wydechowych R-X i R-XI.

Ze strefy zagrożenia wycofane zostały 563 osoby. Aparatów ucieczkowych nie użyto. Żaden z pracowników nie uległ obrażeniom i nie wymagał udzielenia pomocy przedmedycznej. Wszystkie znajdujące się w strefie zagrożenia osoby wycofane zostały zgodnie z planem ratownictwa drogami ucieczkowymi w kierunku szybu R-IX i w kierunku szybu SW-1 O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

Zastępy ratownicze uczestniczące w bezpośrednim gaszeniu pożaru pracowały w aparatach bojowych z uwagi na niezdatność atmosfery kopalnianej do oddychania. Akcja polegała na gaszeniu ognia wodą technologiczną z rurociągów i samojezdnego beczkowozu. Po ugaszeniu pożaru kontynuowano mechaniczne przebieranie pogorzeliska z dogaszaniem i schładzaniem pozostałych rozgrzanych i tlących się resztek. Po przebraniu, dogaszeniu, schłodzeniu i kontroli miejsca pożaru, przeprowadzone zostały pomiary parametrów atmosfery kopalnianej w przecince p-10 z chodnika T-145 i przecince p-45 z upadowej H-20. Akcja ratownicza zakończona została o godz. 1013 po stwierdzeniu braku przekroczeń dopuszczalnych parametrów powietrza oraz po sprawdzeniu miejsca pożaru kamerą termowizyjną. Kierownik Akcji polecił dalszą kontrolę miejsca pożaru połączoną z jego schładzaniem wodą z rurociągów technologicznych przez kolejną zmianę roboczą.

W akcji ratowniczej brały udział trzy zastępy ratowników z JRGH w Sobinie oraz pięć zastępów z Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego O/ZG „Rudna”. Pracę zastępów zabezpieczał obecny w bazie ratowniczej lekarz.

Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia lub celowe podpalenie pożarowo niebezpiecznych odpadów technologicznych, nagromadzonych w miejscu do tego nie przeznaczonym.

Zalecenia organizacyjno-techniczne

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję, w której wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej:

  • skrzyżowania wyrobiska upadowej U-26 z przecinką p-34 do czasu przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobisk i ich obudowy po zaistniałym pożarze podziemnym oraz doprowadzenia ich do stanu bezpiecznego i funkcjonalnego na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego,

Ponadto, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  • usunąć zagrożenie od pozostałych materiałów pożarowo niebezpiecznych stwierdzonych w upadowej U-26 przy przecince 34, zgromadzonych w czasie prowadzonej akcji ratowniczej,
  • usunąć zagrożenie od nagromadzonych materiałów pożarowo niebezpiecznych stwierdzonych w przecince 36 przy upadowej U-27,
  • przeprowadzić kontrole wyrobisk w rejonie przyległym pod kątem zalegania w nich materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • przeprowadzić szkolenie załogi na okoliczność postępowania z materiałami pożarowo niebezpiecznymi, w kontekście zaistniałego zdarzenia,
  • przeprowadzić dodatkowe kontrole załogi zatrudnianej w wyrobiskach O/ZG „Rudna” na okoliczność posiadania przy sobie środków do wzniecania ognia,

w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry