15 02 2020

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                  

  Katowice, dnia 9 marca 2020 r.

 

INFORMACJA Nr 5/2020/EW 

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 15.02.2020 r. o godzinie 2333 w PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic w Katowicach.

Pożar endogeniczny zaistniał w Upadowej XXXb-S, prowadzonej w przystropowej (trzeciej) warstwie pokładu 510 na poziomie 900 m. Upadowa XXXb-S wykonana została w obudowie łukowej podatnej typu ŁP12/V32/4/A i stanowiła wyrobisko przyścianowe ściany 10b-S, eksploatowanej systemem poprzecznym z zawałem stropu. Pokład 510 o miąższości od 8,4 m do 10,2 m i średnim upadzie około 4o, w rejonie ściany 10b-S, zaliczony został między innymi do czwartej kategorii zagrożenia metanowego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Węgiel pokładu 510 zaliczony został do trzeciej grupy skłonności do samozapalenia, a okres inkubacji pożaru wynosi 60 dni. W dniu 9.12.2019 r. rozpoczęto prace związane z likwidacją ściany 10b-S. Po wyrabowaniu siedmiu sekcji obudowy zmechanizowanej, wypełniono podsadzką hydrauliczną skrzyżowanie ściany z Upadową XXXb-S. W likwidowanej ścianie i Upadowej XXXb-S zastosowano układy wentylacji odrębnej tłoczącej, z których każdy dostarczał powietrze w ilości około 450 m3/min. Do dnia 15.02.2020 r., ze ściany 10b-S wyrabowano i wytransportowano 40 sztuk sekcji obudowy zmechanizowanej, a upadowa XXXb-S została zlikwidowana przez podsadzenie, na odcinku o długości 67 m, zlokalizowanym bezpośrednio przed skrzyżowaniem ze ścianą.

W dniu 15.02.2020 r. około godziny 2320 na analizatorze CO, zabudowanym  w Upadowej XXXb-S, na wschód od miejsca likwidowanego wyrobiska (tamy ryglowej) oraz na analizatorze CO zabudowanym w Upadowej Xb-S (wyrobisko odprowadzające powietrze z Upadowej XXXb-S),  zarejestrowano gwałtowny wzrost stężeń tlenku węgla, powyżej 26 ppm, a ilość tlenku węgla w rejonowym prądzie powietrza wzrosła powyżej 25 dm3/min. Dyspozytor ruchu wycofał trzydziestu trzech pracowników, zatrudnionych w rejonie ściany 10b-S i o godzinie 2333 rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczej. W ramach akcji wyznaczono strefę zagrożenia i zabezpieczono do niej dostęp posterunkami obstawy. O godzinie 2400 kierowanie akcją przejął kierownik działu górniczego – zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego. Przystąpiono do aktywnego gaszenia pożaru, którego ognisko zlokalizowano w Upadowej XXXb-S, poprzez wypełnienie wyrobiska podsadzką hydrauliczną. Na polecenie Kierownika Akcji wykonano tamę ryglową w odległości 75 m od linii zatrzymania ściany i podsadzono kolejny odcinek Upadowej XXXb-S. W wyniku podjętych działań pożar został ugaszony. Po ustabilizowaniu się składu powietrza w wyrobiskach objętych strefą zagrożenia, na poziomie zgodnym z przepisami i braku oznak pożaru, w dniu 17.02.2020 r. o godzinie 1005 kierownik akcji podjął decyzję o jej zakończeniu.

Akcję prowadzoną z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz zastępów CSRG S.A., nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Przyczyną pożaru endogenicznego, według wstępnych ustaleń, było samozapalenie spękanego węgla pokładu 510, w bezpośrednim sąsiedztwie Upadowej XXXb-S.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry