15.04.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-7/gem-20/2010

Katowice, dnia 19.04.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 7/2010 śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 15.04.2010 r., około godziny 1235, w KHW S.A. KWK „Murcki – Staszic” Ruch „Staszic” w Katowicach, któremu uległ maszynista lokomotywy oddziału przewozu kolei podziemnej PPD, lat 37, pracujący w górnictwie 19 lat.

Wypadek zaistniał w przekopie łącznica główna na poziomie 500 m na stacji postojowej SP-8. Obudowę przekopu łącznica główna stanowiły odrzwia typu TH-8, z rozstawem co 1,0 m, stabilizowane siedmioma rozporami. Opinkę stropu i ociosu stanowiły okładziny żelbetonowe. Przekop łącznicy głównej przewietrzany był opływowym prądem powietrza, doprowadzanym z szybu II na poziome 500 m. W wyrobisku zabudowane były dwa tory, o szerokości 750 mm, z trakcją elektryczną o napięciu 250V. Na stacji postojowej SP-8, na torze północnym, na odcinku 10 m znajdowały się 3 wozy transportowe typu WOZ-2, na których załadowane były elementy sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik 17/37 POz, z podziałką 1,75 m, w tym stropnice. Załadowane elementy obudowy zmechanizowanej zawężały odstępy do 0,025m.

W dniu 15.04.2010 r. na zmianie I, trwającej od godziny 630 do 1330, sztygar zmianowy oddziału PPD skierował dwuosobową brygadę, w tym maszynistę lokomotywy jako przodowego, do obsługi rejonu Stacji Głównej na poziomie 500 m. Zadaniem brygady było manewrowanie pustymi i załadowanymi jednostkami kołowymi z podszybia szybu II do stacji postojowych. Około godziny 1235, w czasie przejazdu lokomotywą typu LD-30 nr kopalniany 5 przez stację postojową SP-8 w przekopie łącznica główna na poziomie 500 m, maszynista wychylił się z kabiny lokomotywy, wskutek czego jego głowa została dociśnięta konstrukcją kabiny do bocznej osłony stropnicy odzawałowej obudowy zmechanizowanej typu Glinik 17/37 POz, załadowanej na jeden z wozów transportowych typu WOZ-2, stojących na sąsiednim torze.
W tym czasie manewrowy siedział w pomieszczeniu dla konwojenta. Maszynista stracił przytomność, w wyniku czego lokomotywa zatrzymała się po kilkunastu metrach. Manewrowy wyszedł z pomieszczenia dla konwojenta i zobaczył przechylonego, nieprzytomnego maszynistę, którego głowa wystawała na zewnątrz kabiny lokomotywy. O zaistniałym wypadku powiadomił dysponenta przewozu, a poszkodowanemu udzielił pierwszej pomocy.

Po wytransportowaniu poszkodowanego na powierzchnię lekarz, o godzinie 1310, stwierdził zgon w wyniku zmiażdżenia głowy z podejrzeniem złamania podstawy czaszki. Poszkodowany został przewieziony do Domu Pogrzebowego w Czeladzi.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było pochwycenie i zgniecenie głowy maszynisty, w wyniku jej niedozwolonego wysunięcia poza krawędź kabiny, będącej w ruchu lokomotywy w rejonie stacji postojowej, przy zawężeniu odstępów pomiędzy środkami transportowymi.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
w Katowicach nakazał:

  • wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia ruchu kolei podziemnej w przekopie łącznica główna na poziomie 500 m, w rejonie stacji postojowej SP-8, po torze południowym, do czasu uzyskania odstępów, co najmniej 0,25 m pomiędzy elementami sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik 17/37POz, załadowanymi na platformach transportowych typu WOZ-2, stojących na torze północnym a środkami transportowymi poruszającymi się po torze sąsiednim

oraz zalecił:

  1. Podjąć niezbędne działania zmierzające do przeprowadzenia sekcji zwłok poszkodowanego w wyniku wypadku śmiertelnego z uwzględnieniem badań na zawartość alkoholu w organizmie.
  2. Niezwłocznie poinformować dyrektora OUG w Katowicach o wynikach badań technicznych lokomotywy typu Ld-30 nr kopalniany 5, przeprowadzonych przez specjalistyczną jednostkę.
  3. Przeprowadzenie ponownego przeszkolenia pracowników w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu kolei podziemnej.
  4. Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry