15 04 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                   

 Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 16/2016/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 15.04.2016 r. o godzinie 1534 w KHW S.A. KWK „Mysłowice - Wesoła” w Mysłowicach.

Pożar zaistniał w chodniku odstawczym II Dz w pokładzie 510, na poziomie 665 m. Pokład 510 o miąższości od 7,5 m do 11,5 m i upadzie do 6o, w rejonie chodnika odstawczego II Dz zaliczony został do trzeciej grupy skłonności węgla do samozapalenia. Chodnik wykonano w przyspągowej warstwie pokładu 510 i przewietrzano prądem powietrza wytwarzanym przez wentylator główny. W stropie wyrobiska zalegała warstwa węgla o grubości około 2,0 m, a wyżej zroby ściany 522, w przystropowej warstwie pokładu, której wybieranie zakończono w lipcu 2015 r.

W dniu 15.04.2016 r., około godziny 1530, podczas wykonywania prac profilaktycznych polegających na podawaniu mieszaniny wody i piasku do stropu chodnika odstawczego II Dz, w kierunku zrobów ściany 522, w miejscu powstałego opadu stropu, podczas drążenia wyrobiska stwierdzono pomiarami ręcznymi wzrost stężeń tlenku węgla do około 300ppm.
W miejscu tym pustki w stropie chodnika nie były niczym wypełniane. Wykonano tylko zabezpieczenie w postaci kasztów drewnianych opiętych płótnem wentylacyjnym. Z zagrożonego rejonu wyprowadzono 25 pracowników bez użycia aparatów ucieczkowych.
O godzinie 1534 dyspozytor ruchu kopalni rozpoczął akcję przeciwpożarową. W ramach akcji zabudowano dwie linie chromatograficzne dla zdalnych pomiarów składu powietrza, podjęto próbę aktywnego gaszenia poprzez podsadzanie chodnika odstawczego II Dz oraz rozpoczęto inertyzację zrobów ściany 522 mieszaniną dwutlenku węgla i azotu.

Akcję prowadzoną z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz kopalń sąsiednich, nadzoruje Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach przy współudziale Wyższego Urzędu Górniczego.

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego, według wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla pokładu 510 w miejscu wystąpienia opadu skał stropowych w chodniku odstawczym II Dz, gdzie powstałe pustki w stropie nie były niczym odizolowane.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.       

do góry