15 05 2015

Podczas załadunku, odstawy urobku na skrzyżowaniu chodnika W-563 z przecinką P-2, na poziomie 500 m, zaistniał samoistny zawał, który swym zasięgiem objął dwóch pracowników. Jeden z nich ewakuował się, a drugi został przysypany i uległ wypadkowi lekkiemu. W akcji wyciągania poszkodowanego wzięła udział JRGH. 

do góry