15 06 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                                                           Katowice, dnia 17 czerwca 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 27/2016/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu – rozrzucie odłamków skalnych poza strefę rozrzutu w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia „Łagów IV”, należącym do przedsiębiorcy „Murpol” Zbigniew Murias – zaistniałym w dniu 15 czerwca 2016 r. o godz. 1310

Zdarzenie miało miejsce w południowej części wgłębnego wyrobiska, na północno - wschodniej ścianie 2-go piętra eksploatacyjnego zakładu górniczego Kopalnia „Łagów IV”. W zakładzie górniczym prowadzona jest eksploatacja wapieni systemem ścianowym i zabierkowym na trzech odrębnych frontach – w części północnej, środkowej i południowej. Kopalina urabiana jest głównie przy użyciu materiałów wybuchowych, metodą długich otworów strzałowych odchylonych od pionu nie więcej niż o 20°. Dopuszczalne wielkości ładunków MW na opóźnienie czasowe oraz w serii otworów, a także rzeczywiste wielkości stref zagrożenia wokół miejsc wykonywania robót strzałowych wyznaczone zostały w oparciu o ekspertyzę opracowaną przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego. Zasięg strefy rozrzutu odłamków skalnych ustalono na 145 m.

W dniu 15 czerwca 2016 r. o godz. 1310 odpalono serię 13 otworów strzałowych odwierconych w trzech szeregach o średnicy 100 mm i długości 15,5 m każdy. Zastosowane wielkości ładunków MW w serii, na opóźnienie czasowe oraz w otworze nie przekroczyły dopuszczalnych wielkości określonych w ekspertyzie.

W wyniku odstrzału nastąpił rozrzut trzech odłamków skalnych poza granicę strefy rozrzutu od miejsca odstrzału, w tym jeden o wymiarach 20 cm x 24 cm x 10 cm i wadze 8,9 kg uderzył w ścianę zlokalizowanego, poza zakładem górniczym, budynku zakładu produkcyjnego – masarni. Miejsce uderzenia (upadku) odłamka skalnego – budynku masarni znajduje się w odległościach:

  • 65 m poza granicą strefy rozrzutu odłamków skalnych,
  • 190 m od docelowego zakresu eksploatacji na kierunku tego budynku,
  • 340 m od miejsca odpalonej serii ładunków MW w dniu 15.06.2016 r. o godz. 1310.

W wyniku zdarzenia nie było osób poszkodowanych.

W oparciu o przeprowadzone w dniu 16 czerwca 2016 r. (dalsze – uzupełniające) oględziny, Dyrektor Okręgowego Urzędu w Kielcach wstrzymał wykonywanie robót strzałowych w południowej części wgłębnego wyrobiska eksploatacyjnego zakładu górniczego „Kopalnia Łagów IV”, określając następujące warunki ich wznowienia:

  1. przeprowadzenie analizy, przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego, warunków bezpiecznego wykonywania robót strzałowych zapewniających bezpieczeństwo powszechne oraz bezpieczeństwo dla przyległych do zakładu górniczego terenów i obiektów,
  2. dostosowanie prowadzenia eksploatacji południowej części wgłębnego wyrobiska eksploatacyjnego do występujących warunków geologiczno – górniczych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry