15 06 2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  22 stycznia 2021 r.

INFORMACJA Nr 25/2020/EW

w sprawie wypadku zaistniałego w dniu 15 czerwca 2020 r. około godziny 2000  w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach, przekwalifikowanego w dniu 14.07.2020r. na wypadek ciężki.

Wypadek zaistniał w ścianie 02, w pokładzie 510, na poziomie 740m - 900m, przewietrzanej systemem na „Y” z podwójnym chodnikiem wentylacyjnym. Eksploatacja pokładu 510 ścianą 02, o wysokości do 4,5m, prowadzona była od dnia 15.11.2019 r., z wykorzystaniem kombajnu ścianowego typu JOY 7LS22, przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu FFC-9 oraz 98 sekcji obudowy zmechanizowanej typu TAGOR-22/46-POz i 6 sekcji skrajnych typu TAGOR-22/46-POz/S. Rejon ściany zaliczony został do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami,
I stopnia zagrożenia wodnego, IV kategorii zagrożenia metanowego, I kategorii zagrożenia wyrzutem gazów i skał, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w dniu 15 czerwca 2020 r. przez zespół powypadkowy, powołany przez kierownika ruchu zakładu górniczego, osoba dozoru ruchu oddziału górniczego G2, skierowała 14 osobową brygadę pracowników do prac związanych z eksploatacją ściany 02. Około godziny 2000, opadająca bryła węgla, odspojona z ociosu ścianowego, uderzyła w prawą stopę górnika, który wówczas przechodził przez ścianę w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej o nr 88 i 89 wzdłuż kombajnu ścianowego. Sztygar zmianowy powiadomił o zdarzeniu dyspozytora ruchu kopalni oraz zorganizował udzielanie pierwszej pomocy. Pracownicy brygady zatrudnionej w ścianie przetransportowali na noszach poszkodowanego pod szyb Andrzej VIII. Po wytransportowaniu pracownika na powierzchnię i udzieleniu dalszej pomocy przez lekarza, pracownik został przewieziony karetką pogotowia do szpitala im Św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Wypadek został zakwalifikowany jako powodujący czasową niezdolność do pracy, między innymi na podstawie opinii lekarskiej,
w której lekarz określił: „rozległy uraz tłuczono-szarpany stopy prawej”. W dniu 14 lipca 2020 r., kierownik ruchu zakładu górniczego kopalni Brzeszcze poinformował Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach o zakwalifikowaniu wypadku jako ciężki,
z uwagi na amputację kończyny poszkodowanemu pracownikowi.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika w prawą nogę bryłą węgla, odspojoną z ociosu węglowego.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wszczął postępowanie w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku, w związku z jego przekwalifikowaniem na ciężki.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

 

do góry