15.11.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 20.11.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 70/2012/EW

o pożarze samochodu ciężarowego m-ki MAN L 74 – ruchomego składu MW, zaistniałym w dniu 15.11.2012 r. o godz. 1125 w odkrywkowym zakładzie górniczym Rigips – Stawiany w Szarbkowie, należącym do SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o. w Gliwicach.

Pożar samochodu ciężarowego MAN L 74 – ruchomego składu MW zaistniał w odkrywkowym zakładzie górniczym Rigips – Stawiany w Szarbkowie, na drodze technologicznej podczas wyjazdu samochodu z wyrobiska po zakończonych robotach strzałowych.

W dniu 15.11.2012 r., na zmianie I-ej zostały zaplanowane roboty strzałowe, które wykonywał podmiot gospodarczy - MAXAM Polska sp. z o.o. Duninów 3. Materiał wybuchowy do zakładu górniczego dostarczył podmiot przy użyciu własnego ruchomego skład MW samochodu ciężarowego m-ki MAN L 74 nr rej. DPL G732.

W zakładzie górniczym Rigips – Stawiany w Szarbkowie roboty strzałowe wykonywano w godzinach od 1030 do 1130. W dniu zdarzenia odpalono ładunki w dwóch seriach na poziomie pierwszym i drugim, odpowiednio o godzinie 1112 i o godzinie 1113. Po wykonanych robotach strzałowych kierowca samochodu MAN L 74, wjechał do wyrobiska w rejon wykonanych robót strzałowych, gdzie załadował puste opakowania po materiałach wybuchowych. Podczas wyjazdu z wyrobiska, będąc na drodze technologicznej na pierwszym poziomie, około godziny 1125 zauważył gwałtowny wypływ dymu w kabinie spod deski rozdzielczej, za którym pojawił się ogień. Kierowca zatrzymał samochód, zgłosił pożar telefonicznie przełożonemu - kierownikowi odstrzału, który powiadomił kierownika kopalni. Kierowca przystąpił do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu samochodu. Kierownik kopalni wraz z kilkoma pracownikami zakładu górniczego, którzy przebywali w schronie przeciwstrzałowym, odległym o około 100 m od miejsca pożaru, pobiegli z podręcznym sprzętem gaśniczym i przystąpili do gaszenia pożaru. Pożar ugaszono o godzinie 1130.

W wyniku pożaru nikt nie doznał obrażeń.

Po pożarze na polecenie kierownika kopalni samochód ciężarowy został usunięty z drogi technologicznej na drogę prowadzącą do schronu przeciwstrzałowego, aby nie blokować odstawy urobku.

W toku oględzin miejsca pożaru stwierdzono spaloną środkową część deski rozdzielczej kabiny kierowcy, nadpalenie wyposażenia wnętrza kabiny oraz spaloną izolację wiązek przewodów instalacji elektrycznej przebiegających pod deską rozdzielczą.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej samochodu.

W związk z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach nakazał:

  • wstrzymać używanie sprzętu strzałowego – ruchomego składu MW typu MAN L 74 o numerze WIN WMAL740148Y035405 w ruchu zakładów górniczych znajdujących się w granicach właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach w związku z utratą własności użytkowych ww. składu do czasu usunięcia przyczyn i skutków zaistniałego pożaru i ponownego dopuszczenia do użytkowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry