16 12 2020

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia            Katowice, dnia  4  stycznia 2021 r.

INFORMACJA Nr 15/2020śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 16 grudnia 2020 r. o godzinie 1319 w Kopalni Surowców Mineralnych „Ruda” w Budziskach, k. Kuźni Raciborskiej, należącej do „Mixt” Sp. z o.o. z siedzibą w Górażdżach-Choruli, któremu uległ maszynista pogłębiarki pływającej.

Wypadek miał miejsce na trasie przenośnika taśmowego B 1000, zabudowanego na pontonie głównym pogłębiarki pływającej typu TZ 32 T (czerpakowo suwnicowej), usytuowanej w wyrobisku wodnym w południowej części obszaru górniczego „Ruda 3”. Wydobyte kruszywo wstępnie odwodnione i pozbawione gliny na przenośniku rusztowym (odgliniaczu łańcuchowo - prętowym) przesyłane było do zakładu przeróbczego za pomocą ciągu pontonowych i stacjonarnych przenośników taśmowych. Pierwszym w tym ciągu był przenośnik B 1000 o długości 17 m i szerokości taśmy 1000 mm, zabudowany na pontonie głównym pogłębiarki pływającej, do którego przymocowany był ponton cumujący. Nad przenośnikiem taśmowym B 1000, w rejonie jego stacji zwrotnej, zamontowany był lej zasypowy i rynna odbierająca kruszywo, która wystawała poza krawędź leja. Przez lej zasypowy podawane było kruszywo na górną taśmę przenośnika. Powierzchnie pontonu głównego i cumującego, a także elementy konstrukcji przenośnika rusztowego oraz górna krawędź leja zasypowego pokryte były błotem ilastym o grubości dochodzącej do kilkunastu centymetrów.

W dniu 16 grudnia 2020 r., na zmianie pierwszej rozpoczynającej się o godzinie 600, prowadzono wydobycie kruszywa pogłębiarką pływającą typu TZ 32 T. Maszynista pogłębiarki pracujący na drugiej zmianie przyszedł do pracy o godz. 1200 i około godziny 1230 udał się na stanowisko pracy. W tym czasie kontynuowano zaplanowane wydobycie. O godzinie 1319 maszynista z pierwszej zmiany stwierdził zatrzymanie urządzeń, w tym przenośnika taśmowego B 1000 i udał się na ponton główny pogłębiarki, w celu ustalenia przyczyny ich zatrzymania. Na przenośniku taśmowym B 1000 zauważył nieprzytomnego maszynistę z drugiej zmiany, wciągniętego pomiędzy górną taśmą przenośnika a rynną odbierającą kruszywo. O wypadku telefonicznie poinformował osobę dozoru ruchu tj. kierownika kopalni, który o godzinie 1323 zatelefonował pod numer alarmowy 112. Następnie kierownik kopalni, maszynista i dwóch innych pracowników oraz sztygar z drugiej zmiany przystąpili do uwalniania poszkodowanego. Około godziny 1340 na teren zakładu przybyła karetka pogotowia ratunkowego, a następnie lekarz, dwa zastępy ochotniczych straży pożarnych i jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Przybyły na miejsce wypadku lekarz stwierdził zgon poszkodowanego. 

Przyczyną wypadku śmiertelnego było wciągnięcie maszynisty pogłębiarki pływającej pomiędzy rynnę odbierającą kruszywo z leja zasypowego a górną taśmę przenośnika taśmowego B 1000, który z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się na będącym w ruchu przenośniku.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego B 1000, odbierającego materiał z odgliniacza łańcuchowo-prętowego, zabudowanego przy pogłębiarce pływającej typu TZ 32 T. 

Wznowienie eksploatacji przenośnika uwarunkował zabudowaniem rynny odbierającej z leja odgliniacza, osłony siatkowej stacji zwrotnej przenośnika i zestawów krążnikowych, połączeniem taśmy i linki awaryjnego wyłączania oraz przeprowadzeniem odbioru technicznego tego przenośnika przez komisję, powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry