16_11_2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 28 marca 2023 r.

INFORMACJA Nr 51/2022/EW

w sprawie pożaru zaistniałego w dniu 16 listopada 2022 r., o godzinie 933 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” w Katowicach.

Pożar zaistniał w  przekopie kierunkowym na poziomie 630m w rejonie tamy nr TI-33/W/2020 izolującej dojście do zrobów pokładów 510 i 501 eksploatowanych w zlikwidowanej kopalni Wieczorek oraz w kopalni Staszic-Wujek.

Przekop kierunkowy, wykonany w skale płonnej, zaliczony został do II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego i objęty granicami pola IV kategorii zagrożenia metanowego.

W dniu 16 listopada 2022 r., w przekopie kierunkowym na poziomie 630m, analizator tlenku węgla zabudowany przy tamie izolacyjnej TI-33/W/2020 oraz analizatory tlenku węgla zabudowane w prądzie odprowadzającym powietrze z tego wyrobiska, zarejestrowały stopniowy wzrost zawartości CO. Zauważył to dyspozytor kopalni i stwierdził, że ilość tlenku węgla w rejonowym prądzie powietrza przekroczyła 25dm3/min, w związku z czym o godzinie 933 rozpoczął akcję przeciwpożarową. Z zagrożonych wyrobisk wycofano 3 pracowników, bez użycia aparatów ucieczkowych. Ustalono, że tlenek węgla wypływa do wyrobiska zza tamy izolacyjnej TI-33/W/2020 i kierownik akcji podjął decyzję o wyłączeniu z sieci wentylacyjnej odcinka przekopu kierunkowego oraz przyległego do tego wyrobiska odcinka objazdu do upadowej technologicznej 2 poziom 630 m. W tym celu rozpoczęto budowę 2 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej, ze spoiw mineralnych, tj. TI-1 w przekopie kierunkowym około 150 m na zachód od tamy TI-33/W/2020 oraz TI-2 w objeździe do upadowej technologicznej 2 przy upadowej technologicznej 2 na poziomie 630 m. W dniu 23 listopada 2022r. zakończono budowę tam izolacyjnych TI-1 i TI-2. Po kontroli wyrobisk objętych strefą zagrożenia i stwierdzeniu składu powietrza zgodnego z przepisami oraz braku objawów pożaru, o godzinie 507 kierownik akcji zakończył jej prowadzenie. Akcję, nadzorowaną przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, prowadzono z udziałem zastępów ratowniczych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. SRG KWK „Centrum”, Polskiej Grupy Górniczej S.A oraz CSRG.

Do wypływu tlenku węgla zza tamy izolacyjnej mogły przyczynić się:

 • nieszczelność tamy izolacyjnej TI-33/W/2020, spowodowana spękaniami obmurza i otaczającego górotworu,
 • wahania ciśnienia barometrycznego, stwierdzone w dniach od 14 do 15 listopada 2022 r.,
 • okresowe przemieszczanie się gazów w otamowanym Przekopie kierunkowym, połączonym z wyrobiskami sięgającymi pól pożarowych kopalni Wujek-Staszic.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, nakazał

 1. Dalsze prace związane z likwidacją zagrożenia pożarowego w otoczeniu wyrobisk wyłączonych z sieci wentylacyjnej kopalni, prowadzić w oparciu o dokumentację prac profilaktycznych, zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego uwzględniającą kontrolę stanu zagrożeń naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem składu atmosfery kopalnianej.
 2. Przeprowadzić analizę zasadności ustanowienia pola pożarowego w związku z zakończoną w dniu 23 listopada 2022 r. akcją pożarową na poziomie 630m, uwzględniającą:
  • przyczyny zaistniałego pożaru,
  • ocenę możliwości dopływu gazów pożarowych do sieci wentylacyjnej kopalni z przestrzeni otamowanej w wyniku akcji pożarowej oraz z wyrobisk objętych polami pożarowymi P-1 i P-3 w zakładzie górniczym PGG S.A. oddział Staszic-Wujek w Katowicach,
  • opinię zespołu do spraw zagrożeń naturalnych w składzie poszerzonym o specjalistów do spraw zagrożeń wentylacyjnych i pożarowych oraz pracowników działu wentylacji kopalni Staszic-Wujek w Katowicach.
 3. Bezzwłocznie zapoznać z okolicznościami pożaru zainteresowanych pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry