16.01.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-2/gem-413/2014

Katowice, dnia 22.01.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 2/2014śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 16.01.2014 r., około godziny 110 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Boże Dary” w Katowicach, któremu uległ ślusarz oddziału mechanicznego MD-1-S, lat 37, pracujący w górnictwie 16 lat.

W dniu 15.01.2014 r. po zakończeniu zmiany „H”, trwającej od godziny 1800 do godziny 130 w dniu 16.01.2014 r., z warsztatu S-13, zlokalizowanym w przekopie Objazd wozów pustych, na poziomie 416 m, wyszedł ślusarz pracujący w oddziale mechanicznym MD-1-S. Zamiast udać się pieszo Przekopem Wydobywczym do podszybia szybu II na wyjazd, wsiadł na górną taśmę, będącego w ruchu przenośnika taśmowego typu Nowomag 1400W. Przenośnik nie był dostosowany do jazdy ludzi. Jadąc przenośnikiem, z niewyjaśnionych przyczyn wpadł do zbiornika retencyjnego węgla przy szybie I i został zasypany urobkiem w zbiorniku węgla.

W dniu 16.01.2014 r., o godzinie 330 dozorca oddziału MD-1-S zgłosił zaginięcie w wyrobiskach kopalni, podległego mu pracownika.

Od godziny 630 rozpoczęto prowadzenie akcji ratowniczej. Po zlokalizowaniu sygnału pochodzącego z nadajnika górniczej lampy osobistej w zbiorniku retencyjnym węgla, rozpoczęto usuwanie urobku ze zbiornika.

W dniu 19 stycznia 2014 r. o godzinie 2229 po wydobyciu, około 115 ton węgla ze zbiornika, odnaleziono ciało ślusarza. O godzinie 2311 lekarz stwierdził zgon.

Akcję ratowniczą związaną z poszukiwaniem pracownika w zbiorniku węgla zakończono w dniu 20.01.2014 r., o godzinie 009, po zabezpieczeniu rejonu prowadzonych prac.

W akcji brały udział zastępy ratowników z: KSRG KWK „Murcki-Staszic”, KSRG KWK „Mysłowice-Wesoła” i z CSRG w Bytomiu.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku śmiertelnego ślusarza było wpadnięcie do zbiornika i zasypanie węglem.

Do zaistnienia wypadku przyczyniła się niedozwolona jazda ślusarza przenośnikiem taśmowym, nie przystosowanym do jazdy ludzi.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje: w dniu 17.01.2014 r., w której nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu Nowomag-1400, zabudowanego w Przekopie Wydobywczym na poziomie 416 m, do czasu:

  • zapewnienia prawidłowych odstępów ruchowych pomiędzy górną taśmą na długości wysięgnika, a konstrukcją podtrzymującą kable elektroenergetyczne, 
  • prawidłowego zabezpieczenia pod wysięgnikiem przenośnika, wlotu do zbiornika węgla przy szybie I na poziomie 416 m

oraz w dniu 19.01.2014r., w której nakazał bezzwłocznie: 

  • podjąć niezbędne działania zmierzające do przeprowadzenia sekcji zwłok ślusarza – uwzględniającą badania na obecność alkoholu w organizmie, w celu określenia przyczyny zgonu, 
  • ponownie przeszkolić pracowników brygad zatrudnionych przy wykonywaniu prac przy urządzeniach transportowych, w wyrobiskach podziemnych w zakresie bezpiecznego wykonywania robót, 
  • zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku śmiertelnego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry