16 01 2015 1

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 26 stycznia 2015 r.

I N F O R M A C J A Nr 2/2015/EW

w sprawie wypadku, zaistniałego w dniu 16.01.2015 r. około godz. 740 w Kopalni „Olkusz - Pomorzany” należącej do Zakładów Górniczo - Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, któremu uległ górnik – operator maszyn wiercąco - kotwiących pod ziemią, lat 45 pracujący w górnictwie 26 lat.

Wypadek zaistniał w Komorze Odstawczej KO – 68 na poziomie + 232 m n.p.m. Złoże rud w tym rejonie, to złoże niezagrożone tąpaniami, niemetanowe, niezagrożone wyrzutami gazów i skał, zaliczone do I stopnia zagrożenia wodnego. Komora o wysokości około 5,2 m, szerokości wyrobiska 4,95 m, długości 24 m i nachyleniu w miejscu wypadku, około 5,90, wykonana była w obudowie kotwowej z kotew stalowych typu Olkusz 16A o długości 1,6 m wklejanych odcinkowo na całej długości, w siatce kotwienia 1,0 m x 1,0 m oraz przewietrzana opływowym prądem powietrza i oświetlona stałymi punktami świetlnymi. W dniu 16.01.2015 r. na zmianie I trwającej od godz. 600 do 1400, osoba dozoru ruchu górniczego  skierowała dwóch pracowników, górników operatorów maszyn samojezdnych, do obsługi samojezdnych pojazdów oponowych z napędem spalinowym: wozu odstawczego typu CB-4 oraz wozu wiercącego typu SWW, znajdujących się w Komorze odstawczej KO-68. Przed rozpoczęciem pracy operatorzy mieli za zadanie wykonanie obsługi codziennej wozów. Z wyjaśnień operatora wozu odstawczego CB-4, wynikało, że wozy znajdowały się Komorze odstawczej KO-68 i zaparkowane były w pozycji ze skierowanymi do siebie silnikami, a odległość pomiędzy ich zderzakami wynosiła około 3 m. Około godziny 740 operator wozu odstawczego CB-4 zajął pozycję w kabinie operatora na stanowisku obsługi przeznaczonym do jazdy do tyłu, tj. skrzynią ładunkową w kierunku wyjazdu z komory. Po uruchomieniu silnika i zwiększeniu jego prędkości obrotowej w celu uzupełnienia powietrza w obwodzie pneumatycznym układu hamulcowego, nastąpił ruch wozu w stronę samojezdnego wozu wiercącego typu SWW. Po ruszeniu wozu CB – 4 w kierunku wiertnicy, operator wozu odstawczego, znajdujący się tyłem do kierunku jazdy, próbował zatrzymać wóz, który pomimo prób jego zatrzymania, a nawet wyłączenia silnika poruszał się dalej i po dojechaniu do wiertnicy SWW potrącił operatora wiertnicy, znajdującego się obok swojej maszyny. Po zatrzymaniu wozu CB – 4 i wyjściu z kabiny operator zauważył leżącego pod ociosem, w rejonie silnika wiertnicy SWW operatora, który był przytomny. Poszkodowany operator wozu SWW został przetransportowany na powierzchnię, skąd karetką pogotowia ratunkowego został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Według opinii lekarskiej, z dnia 16.01.2015 r., lekarz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu stwierdził: „Uraz zmiażdżeniowy tkanek miękkich ud obustronnie. Rana moszny”.

 Prawdopodobną przyczyną wypadku było dociśnięcie poszkodowanego, zderzakiem wozu odstawczego CB - 4 do zderzaka wozu wiercącego SWW, spowodowane niekontrolowanym ruchem wozu odstawczego.

 W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w wydał decyzję wstrzymującą ruch wozu odstawczego szufladowego typu CB4P nr zakładowy 23 do czasu usunięcia:

  • niesprawności układu oraz pedału przyspieszania wozu,
  • luzów układu gaszenia silnika.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry