16 01 2018

Wyższy Urząd Górniczy

Departament

Warunków Pracy i Szkolenia 

 Katowice, dnia 30 stycznia 2018 r.

 

INFORMACJA Nr 2/2018/EW

w sprawie pożaru, zaistniałego w dniu 16.01.2018 r. na terenie Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Boże Dary w Katowicach, w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych budynku stacji odwadniania RI.

W dniu 16.01.2018 r., w SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Boże Dary, w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych budynku stacji odwadniania RI ob. nr 71702, zlokalizowanego na terenie ZPMW SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Boże Dary, zaistniał pożar. Roboty rozbiórkowe rozpoczęte w dniu 22.11.2017 r. wykonywane były przez firmę SPEC – BUD Świętek Arkadiusz z Turzy Śl. Rozbierany budynek o wymiarach: szerokość 23,14 m, długość 33,94 m i wysokości 27,86 m, posiadał konstrukcję stalowo-żelbetową. Do dnia zdarzenia rozebrano część budynku o długości około 12 m i wysokości 27,86 m. W dniu 16.01.2017 r. pracownicy firmy SPEC – BUD Świętek Arkadiusz z Turzy Śl. przystąpili do prac rozbiórkowych około godz. 800. Pracownik posiadający upoważnienie do wykonywania prac spawalniczych w zakładzie górniczym dokonał przepalenia stalowej belki konstrukcji budynku. W trakcie prowadzonych robót zauważono ogień na dole budynku i przystąpiono do jego gaszenia. Zapaleniu uległy prawdopodobnie elementy plastikowe pras miałowych. Próby gaszenia nie dały rezultatu. Poinformowano straż pożarną i dyspozytora. Przybyła na miejsce straż pożarna, przystąpiła do aktywnego gaszenia ognia. W akcji brało udział 14 jednostek straży pożarnej. Około godz. 1630 ogień został ugaszony. W wyniku pożaru i prowadzonej akcji gaszenia ognia, żadna osoba nie została poszkodowana.

O zaistniałym zdarzeniu powiadomiono Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia prowadzonymi robotami spawalniczymi (przepalanie konstrukcji stalowej obiektu).

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  • wstrzymać wykonywanie robót rozbiórkowych budynku stacji odwadniania RI ob. nr 71702 z powodu wykonywania robót budowlanych w sposób niebezpieczny, powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ludzi,
  • zabezpieczyć teren budowy robót rozbiórkowych budynku stacji odwadniania RI ob. nr 71702 przed dostępem osób nieuprawnionych,
  • ponowne przeszkolenie pracowników firmy SPEC – BUD Świętek Arkadiusz z Turzy Śl. zatrudnionych przez SRK S.A. w Bytomiu, w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych,
  • zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego zdarzenia,
  • opracować i przedłożyć Dyrektorowi OUG w Katowicach, ocenę stanu technicznego pozostałej do rozbiórki części budynku stacji odwadniania RI,
  • przedłożyć Dyrektorowi OUG w Katowicach, zaktualizowany projekt budowlany rozbiórki w przypadku kiedy ocena stanu technicznego będzie tego wymagała.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

 

do góry