16.02.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-4/gem-21/2010

Katowice, dnia 18.02.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 4/2010 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 16.02.2010 r., około godziny 2125, w KHW S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki - Staszic” w Katowicach Ruch „Boże Dary”, któremu uległ młodszy górnik oddziału taśmowego PTD-GN-S, lat 27, pracujący w górnictwie 13 miesięcy.

Wypadek zaistniał w przekopie taśmowym, na poziomie 416 m, w rejonie napędu przenośnika taśmowego typu PT–1400 Nowomag. Wyrobisko, o wysokości 4,20 m i szerokości 4,60 m, wykonane było w obudowie typu ŁP 13/V32/4 z opinką stropu oraz ciosów okładzinami żelbetowymi. Przenośnik, o długości około 320 m, stanowił element trzeciego ciągu taśmowej odstawy głównej na poziomie 416 m. Wysięgnik przenośnika, o długości 10,5 m, wyposażony był w sześć osłon siatkowych dolnej taśmy, o długości 1,5 m każda, i dwa krążniki odciskowe o średnicy 400 mm i długości 1600 mm. Dwie z osłon wysięgnika były zdemontowane.

W dniu 16.02.2010r. na zmianie popołudniowej, trwającej od godziny 1800 do 130 w dniu 17.02.2010 r., sztygar zmianowy oddziału taśmowej odstawy urobku PTD-GN-S skierował do obsługi przenośnika taśmowego, w przekopie taśmowym na poziomie 416 m, młodszego górnika. Około godziny 2125 pracownik prawdopodobnie czyścił „gracką” krążnik odciskowy, podtrzymujący dolną taśmę wysięgnika będącego w ruchu, przenośnika taśmowego typu Nowomag. W wyniku pochwycenia ,,gracki” jego prawa ręka wraz z barkiem i częścią tułowia zostały wciągnięte pomiędzy krążnik odciskowy, a taśmę przenośnika. Wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon poszkodowanego, w wyniku zmiażdżenia klatki piersiowej.

Według wstępnych ustaleń, prawdopodobną przyczyną wypadku było pochwycenie i wciągnięcie prawej ręki wraz z barkiem i częścią tułowia pracownika, w przestrzeń pomiędzy krążnikiem odciskowym, a taśmą dolną wysięgnika, podczas czyszczenia będącego w ruchu przenośnika taśmowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

I. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu PT–1400 Nowomag, zabudowanego w przekopie taśmowym na poziomie 416 m, do czasu:

  • zabudowania krążnika odciskowego i osłon pod wysięgnikiem w sposób zgodny z dokumentacją techniczno-ruchową,
  • wydania zezwolenia kierownika ruchu zakładu na ponowne uruchomienie przenośnika, w oparciu o protokół odbioru, dokonanego przez powołaną przez niego komisję.

II. Zalecił:

  • ponownie przeszkolić zainteresowanych pracowników zatrudnianych do obsługi przenośników w zakresie zagrożeń i obowiązków wynikających z bezpiecznej obsługi ww. urządzeń.
  • z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku, zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry