16.04.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Ratownictwa
OWP-7/gpo-106/2014

Katowice, dnia 24.04.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 7/2014 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 16.04.2014 r. o godzinie 216 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju, w ścianie 30-C3 w pokładzie 505/2, poziom -800, któremu uległ górnik oddziału G-4j, lat 43, pracujący w górnictwie 25 lat.

Wypadek zaistniał w ścianie 30-C3 w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 41.

Pokład 505/1łd-505/2 i 505/2, w partii C3, w rejonie ściany 30 został zaliczony do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami i I stopnia zagrożenia wodnego.

Ściana 30-C3 w pokładzie 505/2 wyposażona została w obudowę ścianową zmechanizowaną typu Fazos-JZR-18,5-32,5/04-2x1960POz, przenośnik ścianowy zgrzebłowy typu Tagor-2/850 oraz kombajn ścianowy typu JOY 4LS22. W miejscu wypadku ściana 30-C3 posiadała wysokość 3,15m, nachylenie podłużne 90 w kierunku na N i nachylenie poprzeczne po wzniosie 20. Na sekcji obudowy zmechanizowanej nr 41 zabudowana była lampa oświetleniowa typu 3WIT-08/230/30.

Ściana 30-C3 znajdowała się na etapie przygotowania do likwidacji. Wykonywano prace związane z zabezpieczaniem stropu ściany przy pomocy siatek łańcuchowych typu OSBW. Po wykonaniu skrawu kombajnem i wyczyszczeniu ścieżki kombajnowej (urabianie jednokierunkowe), wykonywano przekładkę przenośnika ścianowego i zawieszano kolejny rząd siatek.

W dniu 16.04.2014 r., na zmianie IV, rozpoczynającej się o godzinie 000, sztygar zmianowy skierował do ściany dwa zespoły, dla prowadzenia robót związanych z zabezpieczaniem stropu przy pomocy siatek łańcuchowych. Pierwszy zespół, składający się z górnika przodowego i czterech pracowników, miał za zadanie siatkowanie stropu od sekcji nr 50 w stronę chodnika podścianowego 30-C3, a drugi zespół od sekcji nr 120. Urabianie kombajnem oraz przekładkę przenośnika wykonano na poprzedniej zmianie. Na zmianie IV roztransportowano siatki w ścianie i zespoły rozpoczęły montaż kolejnego trzeciego rzędu siatek. Pracownicy przebywając na trasie przenośnika ścianowego dołączali kolejną siatkę do poprzednio zabudowanej i łączyli ją z rzędem siatek wystających znad sekcji obudowy. Około godziny 216, gdy dwóch pracowników pierwszego zespołu znajdowało się w rejonie sekcji nr 43, jeden w rejonie sekcji nr 30, a górnik przodowy z kolejnym pracownikiem w rejonie sekcji nr 41, doszło do odspojenia brył węgla z ociosu ścianowego, z których jedna o wymiarach 1,4x1,3x0,9m, spadając przygniotła górnika przodowego do nadstawki przenośnika ścianowego. Po wydobyciu przodowego spod bryły węgla, udzielono mu pierwszej pomocy i transportowano go na noszach. Z uwagi na zaniknięcie czynności życiowych u poszkodowanego, rozpoczęto akcję reanimacyjną w trakcie prowadzonego transportu. Przybyły do ściany lekarz kontynuował reanimację. O godzinie 343 stwierdził zgon poszkodowanego.

W wydanej opinii lekarz stwierdził: „Liczne otarcia na skórze barku, klatki piersiowej po stronie prawej i lewej, okolicy krzyżowo-lędźwiowej. Zatrzymanie krążenia i oddychania. Stwierdzono zgon o godzinie 343.”

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku w dniu 16.04.2014 r. o godzinie 355 został poinformowany przez KRZG o zaistnieniu wypadku śmiertelnego.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przygniecenie, przebywającego na przenośniku ścianowym górnika przodowego odspojoną z ociosu bryłą węgla, o wymiarach 1,4 x 1,3 x 0,9 m.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Rybniku w dniu 16.04.2014 r. wydał decyzję, w której nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju, w części dotyczącej robót związanych z przygotowywaniem ściany 30-C3 w pokładzie 505/2 do likwidacji, do czasu:

  • usunięcia skutków opadu węgla z ociosu ścianowego, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 35-42 w oparciu o technologię wykonywania prac, zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • przeanalizowania i zweryfikowania technologii przygotowania ściany 30-C3
    w pokładzie 505/1łd-505/2 i 505/2 do likwidacji, w zakresie zabezpieczenia ociosu ścianowego na czas prowadzenia prac związanych z zawieszaniem siatek zabezpieczających strop, w związku występującym zagrożeniem opadu węgla z ociosu ścianowego oraz ponownego zapoznania zainteresowanych pracowników z jej treścią.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry