godło Polski
PL EN

16.06.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 03.07.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 29/2014/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 16.06.2014 r., około godziny 057 w PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. na odkrywce „Koźmin”, któremu uległ operator zwałowarki ( pełniący funkcję obchodowego) oddziału górniczego KNW, lat 36, pra¬cujący w górnictwie 7 lat.

Zwałowarka A2RsB 5000/II usytuowana jest na skraju Pola Centralnego –Zachodniego Odkrywki Koźmin, w której prowadzone jest zwałowanie nadkładu zdejmowanego w Polu Centraalnym Połu-dniowym. Zwałowarka A2RsB 5000/II współpracuje bezpośrednio z przenośnikiem nadkładowym KZ-2. Urobek z przenośnika zwałowego KZ-2 odbierany jest kolejno przez przenośniki taśmowe P-1 i P-2 zabudowane na podawarce maszyny, następnie poprzez przenośnik taśmowy P-3 usytuowa-ny na pomoście łączącym podawarkę ze zwałowarką i dalej przenośnikiem taśmowy zrzutowy P-4 zwałującym nadkład. Pod przenośnikami taśmowymi P-3 i P-4 zabudowane są przenośniki ścierowe wolnobieżne P-7 i P-8 (tzw. taśmy czyszczące). Na podeście platformy obrotu znajdującej się na wysokości 8,80 m powyżej poziomu terenu, zabudowany jest centralnie przenośnik ścierowy P-8 odbierający przepady z czyszczenia taśmy powyżej zabudowanego przenośnika zrzutowego P-4.

W dniu 15.06.2014 r. na zmianie trzeciej trwającej od godz. 2200 do 600 dnia 16.06.2014 r. Brygada zwałowarki składająca się z pięciu pracowników, w tym przodowego przystąpiła do standardowej pracy. Przodowy zgodnie z ustalonym wewnętrznym grafikiem brygady przydzielił poszczególnym pracownikom miejsca pracy. Zadaniem poszkodowanego (taśmowego obchodowego) był obchód wszystkich miejsc pracy i kontrola poprawności pracy maszyn i urządzeń obsługiwanych przez zało-gę górniczą, zwłaszcza kontrola przenośników taśmowych na zwałowarce A2RsB5000/II.

Około godziny 100 operator zwałowarki stwierdził, że zostały wyłączone wszystkie napędy maszy-ny. Po wyjściu z kabiny usłyszał wezwanie pomocy dobiegające z poziomu obrotu głównego. Po zejściu na poziom obrotu zwałowarki zastał obchodowego opartego na barierce ochronnej. Z bliska okazało się że został on w wyniku wypadku pozbawiony ręki na wysokości ramienia.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że wypadek zaistniał o godz. 057 w rejonie napędu przenośnika ście-rowego P-8 w przestrzeni pomiędzy słupem konstrukcyjnym nadwozia zwałowarki , a przekładnią układu napędowego na podeście platformy obrotu zwałowarki A2RsB-5000/II. Bezpośrednich świadków zaistniałego zdarzenia nie było. Obchodowy z niewyjaśnionych przyczyn prawdopodob-nie włożył lewą rękę w przestrzeń pomiędzy górną i dolną taśmę wolnobieżnego przenośnika, która została pochwycona i wyrwana. W wyniku zaistniałego zdarzenia poszkodowany doznał amputacji lewej ręki powyżej łokcia. Po zdarzeniu poszkodowany wyłączył napęd przenośników wyłączni-kiem „wszystko stop” zabudowanym w odległości ok. 9m od miejsca zdarzenia. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy, poszkodowanego odwieziono do Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu.

Przyczyną wypadku było pochwycenie ręki pracownika przez taśmę przenośnika „ścierowego” P-8.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu nakazał:

  1.  Dokonać weryfikacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku obchodowego w ramach posia-danego dokumentu bezpieczeństwa. 
  2. Zapoznać z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry