17 08 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
                 Departament
      Warunków Pracy i Szkolenia                          Katowice, dnia 30 sierpnia 2023 r.

INFORMACJA Nr 30/2023/EW

o wypadku  zaistniałym w dniu 17.08.2023 r. około o godziny 750 w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia „Wiśniówka” w Wiśniówce, gmina Masłów, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie, należącym do przedsiębiorcy - Eurovia Kruszywa S.A., ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, polegającym na pochwyceniu obydwu dłoni przez będące w ruchu elementy przenośnika taśmowego P450, któremu uległ operator Zakładu Produkcji Kruszyw „Wiśniówka Duża”.

Wypadek miał miejsce na terenie Zakładu Produkcji Kruszyw „Wiśniówka Duża”, stanowiącego obiekt budowalny, prowadzącego przeróbkę mechaniczną piaskowca kwarcytowego. Zakład Produkcji zlokalizowany jest poza wyrobiskiem górniczym w północnej części odkrywkowego zakładu górniczego  Kopalnia „Wiśniówka”. 

Miejscem zdarzenia był górny bęben napędowy wraz z koszem zsypowym przenośnika taśmowego P450. Kosz zsypowy wraz z zespołem napędowym taśm przenośnika tj. górny bęben napędowy oraz silnik elektryczny zabudowane były na wysokości około 20 m nad ziemią, na końcu przenośnika P450. Wzdłuż przenośnika zabudowany był podest z barierką ochronną o wysokości około 130 cm, stanowiący dojście w rejon górnego bębna napędowego z koszem zsypowym przenośnika. Na podest prowadziły metalowe schody. Przed wejściem na podest, na osłonie elementów przenośnika znajdowała się tabliczka informacyjno-ostrzegawcza o treści: „Uwaga-ruchome elementy”. Przenośnik osłonięty był tzw. „rękawem”, z wyjątkiem końcowego odcinka. 

W dniu 17.08.2023 r. na zmianie I, rozpoczynającej się o godzinie 600, osoba dozoru ruchu specjalności mechanicznej sprawująca nadzór nad pracownikami Zakładu Produkcji Kruszyw „Wiśniówka Duża”, w porozumieniu ze sztygarem prowadzącym zmianę skierowała dwóch operatorów urządzeń zakładu przeróbczego do kontroli stanu urządzeń zakładu, polegającej na  kontroli: przesypów, przesiewaczy, stanu krążników na przenośnikach taśmowych oraz ogólnego stanu technicznego wskazanych urządzeń. Operatorzy po sprawdzeniu przenośnika P200, kruszarki stożkowej HP400 nr 190 oraz przesiewaczy TS4.3 nr 300 i TS403-3 nr 340  udali się w rejon przenośnika P440, który po skontrolowaniu i zaznaczeniu krążników do wymiany wyłączyli. Następnie operatorzy dokonali wizualnej oceny stanu technicznego krążników przenośnika P450, zauważając kilka krążników koniecznych do wymiany lub uruchomienia. Po dotarciu pomostem na koniec przenośnika, w górnej jego części, jeden z operatorów zaczął za pomocą rurki stalowej spłaszczonej na końcu czyścić kosz zsypowy przenośnika znajdującego się w ruchu. Osłona górna bębna napędowego wraz z koszem zsypowym była niekompletna. W tym czasie drugi operator kontynuował kontrolę krążników w końcowym fragmencie przenośnika w rejonie bębna napędowego. Operator czyszczący zsyp przenośnika P450 usłyszał metaliczny dźwięk uderzenia metalu o metal i zauważył drugiego operatora w pozycji skulonej w odległości około 1,0 - 1,5 m na podeście. Po nawiązaniu z nim kontaktu zauważył, że trzyma on ręce przy sobie a z prawej rękawicy kapie krew. Poszkodowany z pomocą kolegi zszedł z podestu przenośnika. Około godziny 753 operator powiadomił telefonicznie osobę dozoru ruchu specjalności mechanicznej sprawującą nadzór nad pracownikami Zakładu Produkcji Kruszyw „Wiśniówka Duża” o zaistniałym wypadku, ze wskazaniem miejsca jego zaistnienia. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez pracowników zakładu opiekę nad poszkodowanym przejął lekarz pogotowia ratunkowego. 

Przyczyną wypadku było pochwycenie obydwu dłoni operatora Zakładu Produkcji Kruszyw „Wiśniówka Duża” przez będące w ruchu elementy przenośnika taśmowego P450. 

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Kielcach wstrzymał eksploatację przenośnika taśmowego P450 w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia „Wiśniówka” w Wiśniówce, określając warunki wznowienia ruchu tego przenośnika:

  1. wyposażenie przenośnika taśmowego P450 w osłony części wirujących i ruchomych przenośnika określone szczegółowo w dokumentacji technicznej,
  2. zapoznanie wszystkich pracowników obsługujących ww. przenośnik z instrukcjami:
    • bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku operator urządzeń krusząco-sortujących,
    • bezpiecznego wykonywania pracy dla stanowiska / miejsca - obsługa przenośników taśmowych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry