17 12 2020

Wyższy Urząd Górniczy

        Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                  Katowice, dnia  5  sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Nr 57/2020/EW

w sprawie wypadku (bez określenia okresu niezdolności do pracy), zaistniałego w dniu 17 grudnia 2020 r. około godziny 1115, w TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, któremu uległ pracownik oddziału górniczego przewozu dołowego GPD.

Wypadek zaistniał w chodniku N-824 w pokładzie 203/3 na poziomie 500 m. W wyrobisku o wysokości około 3,75 m, do łuków obudowy typu ŁP-11/V32/4/A, podwieszona była trasa kolejki podwieszonej, wykonana z szyn o profilu I 155, po której realizowano transport kolejką podwieszaną typu Bevex 90.

W dniu 17 grudnia 2020 r. na zmianie I, rozpoczynającej się od godziny 630, w chodniku N-824, dwóch pracowników oddziału górniczego przewozu dołowego GPD prowadziło załadunek stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej do kontenera zestawu transportowego kolejki podwieszonej z napędem własnym, przy użyciu wciągnika przejezdnego transportowego typu WPT-4,0/140. W trakcie tych prac, nastąpiło zerwanie uchwytu transportowego stojaka, w wyniku czego doszło do niekontrolowanego spadnięcia stojaka, który uderzył pracownika obsługującego wciągnik w lewą stopę. Po udzieleniu pierwszej pomocy, pracownik został przetransportowany na powierzchnię. 

Przyczyną wypadku było uderzenie pracownika w lewą stopę, stojakiem sekcji obudowy zmechanizowanej, w wyniku zerwania uchwytu transportowego podczas prowadzenia prac załadunkowych.

W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach: 

wstrzymał ruch zakładu górniczego TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, w części dotyczącej:

  1. prac związanych z załadunkiem stojaków obudowy zmechanizowanej typu Glinik 20/41 do kontenera transportowego, z wykorzystaniem wciągnika przejezdnego transportowego typu WPT-4,0/140,
  2. wykonywania prac w rejonie tymczasowej stacji materiałowej ściany nr 388, zlokalizowanej w Chodniku N-824 do czasu doprowadzenia do funkcjonalności wyrobiska,

i określił warunki wznowienia:

Ad1. dokonać przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego analizy rozwiązań technicznych umożliwiających bezpieczny i bezkolizyjny załadunek stojaków do kontenerów z wykorzystaniem zestawu transportowego w przypadku usytuowania w sposób analogiczny, jak w zaistniałym wypadku.

Ad2. odwodnić rozlewiska wodne w rejonie tymczasowej stacji materiałowej,

oraz nakazał:

  1. wydać i zabezpieczyć, w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego, stojak obudowy zmechanizowanej typu Glinik 20/41 Poz, którym został uderzony pracownik w dniu 17.12.2020 r.
  2. usunąć rozlewisko wody w rejonie tymczasowej stacji materiałowej, a następnie w miejscu zaistnienia wypadku dokonać przeszukania błotnistego spągu, w celu odnalezienia elementu uchwytu transportowego oderwanego od stojaka sekcji Glinik 20/41 Poz.
  3. dokonać weryfikacji Regulaminu transportu kolejką szynową podwieszoną z napędem własnym, w Zakładzie Górniczym Janina, w aspekcie zapewnienia bezpiecznej odległości obsługi przy pracach załadunkowych.
  4. zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry