17.01.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 21.01.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 3/2009/EW

w sprawie wypadku - uszkodzenia gałki ocznej, zaistniałego w dniu 17.01.2009 r. o godz. ok. 930, w zakładzie górniczym „Lipowica” w Lipowicy należącym do Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o., któremu uległ pracownik prowadzący prace remontowe, lat 24, pracujący w górnictwie 1,5 roku.

Wypadek zaistniał podczas prowadzenia prac remontowych podawacza kamienia spod kosza zasypowego do kruszarki szczękowej zakładu przeróbczego nr 1.

W dniu 17.01.2009 r. sztygar zmianowy nadzorujący prace na terenie zakładu przeróbczego nr 1, wyznaczył zakres prac dla dwóch grup remontowych. Prace remontowe wykonywane przy podawaczu prowadziła grupa składająca się z 3 osób, a prace remontowe prowadzone przy taśmociągu nr 18 grupa składająca się z 4 osób. Do zespołu wykonującego prace przy przenośniku nr 18 dołączył kierowca wozidła, który z uwagi na wstrzymanie pracy zakładów przeróbczych nie wykonywał w tym dniu przewozu urobku.

Prace wykonywane przez grupę przy podawaczu polegały na przesunięciu taśmy podawacza do tyłu, na przygotowany podest, w celu wymiany płytek ślizgowych. Około godz. 930, podczas przesuwania taśmy podawacza nastąpiło jej przemieszczenie i klinowanie się jej prowadnic na kołach napinających. W celu dokonania naprowadzenia w/w elementów względem siebie, pracownicy dokonywali wielokrotnych prób ich przesunięcia za pomocą łomu.

Do ww. grupy pracowników podszedł kierowca wozidła, który otrzymał od sztygara górniczego polecenie oddania młota, wcześniej wypożyczonego do prac w wyrobisku górniczym. Odnosząc młot kierowca wozidła chciał pomóc w prowadzonych pracach, uderzył młotem o wadze ok. 4 kg, w czop wału napinacza i w tym momencie został uderzony odpryskiem w gałkę oczną.
Powiadomiony o wypadku sztygar bezzwłocznie zawiózł poszkodowanego do szpitala w Krośnie, gdzie został poddany zabiegowi.

Wypadek zgłoszono do OUG w Krośnie w dniu 17.01.2009 r. o godz. 1422.

Przyczyną wypadku było uderzenie poszkodowanego w gałkę oczną odpryskiem podczas uderzenia młotem w czop wału napinacza.

Do zaistniałego wypadku przyczyniło się niestosowanie okularów ochronnych.
W związku zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krośnie nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prac wykonywanych z podestów zlokalizowanych po zewnętrznych stronach kół napinających taśmę podawacza do czasu sprawdzenia zgodności ich wykonania z obowiązującą dokumentacją zakładu przeróbczego nr 1 i dostosowania ich stanu technicznego do zgodności z ww. dokumentacją.
  2. Z okolicznościami i przyczynami wypadku zapoznać załogę zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krośnie.

do góry