17 02 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                      

Katowice, dnia 21 lutego 2018 r.

 

INFORMACJA Nr 8/2018/EW

w sprawie wypadku – urazu oka, zaistniałego w dniu 17 lutego 2018 r. około godziny 645  
w TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu,
któremu uległ górnik oddziału G1, lat 45, pracujący w górnictwie 22 lata.

Wypadek zaistniał w Pochylni W9-976, w rejonie ściany nr 277 w pokładzie 118, partia „W9”, na poziomie 350 m. Wyrobisko o wysokości około 3,3 m i szerokości około 5,1 m, wykonano w obudowie typu ŁPP9/V32/AI o rozstawie odrzwi 0,75 m. W pochylni zabudowany był przenośnik podścianowy zgrzebłowy typu PPZ 850 NOWOMAG. Obok trasy przenośnika, na spągu pozostawiono organ urabiający kombajnu ścianowego, pochodzący z wymiany.

W dniu 17.02.2018 r., na zmianie IV z dnia 16.02.2018 r., rozpoczynającej się o godzinie 030,w ścianie prowadzone były roboty eksploatacyjne. Około godziny 645, pracownik brygady ścianowej oddziału G1, przechodził Pochylnią W9-976 obok pozostawionego na spągu organu urabiającego. Górnik poślizgnął się, utracił równowagę, upadł i uderzył głową o organ, doznając urazu prawego oka.

Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany o własnych siłach doszedł pod szyb i został wytransportowany na powierzchnię, a następnie przewieziony do Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach. W szpitalu lekarz wydał opinię: krwiak powieki dolnej, rana szarpana spojówki, wylew podspojówkowy, krew w komorze przedniej tylnej oka prawego.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było uderzenie głową w pozostawiony na spągu organ urabiający kombajnu ścianowego, spowodowane utratą równowagi i upadkiem górnika.

W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał: bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry